Sửa đổi Thông tư hướng dẫn Quản lý thuế

Chủ đề   RSS   
 • #386065 02/06/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4260 lần


  Sửa đổi Thông tư hướng dẫn Quản lý thuế

  Đây là thông tin mới nhất từ Bộ Tài Chính, theo đó, sẽ sửa đổi Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn về việc quản lý thuế, đăng ký thuế. Tại Thông tư sửa đổi này, có một số nội dung đáng lưu ý:

  Đối với hồ sơ nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: Việc cấp mã số doanh nghiệp được thực hiện tự động trên Hệ thống đăng ký thuế và quản lý thuế của ngành thuế. Thời gian giải quyết hồ sơ tại cơ quan thuế là 01 (một) ngày (24 giờ) kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ cơ quan Đăng ký kinh doanh chuyển sang.

  Hướng dẫn mới về thủ tục thay đổi thông tin khi thay đổi địa chỉ trụ sở

  * Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở, người nộp thuế phải khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở. Mọi trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở đều không thay đổi mã số thuế.

  - Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở trong phạm vi cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  Hồ sơ gồm: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST (mẫu mới), trong đó ghi rõ thông tin thay đổi về địa chỉ trụ sở.

  Trường hợp người nộp thuế thuộc Cục Thuế trực tiếp quản lý thì hồ sơ được gửi đến Cục Thuế để điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của người nộp thuế. Cục Thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ điều chỉnh.

  Trường hợp người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế quản lý thì hồ sơ được lập thành 02 bộ để gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi và Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến. Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi phải lập Thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 09-MST gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến và Cục Thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở.

  Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác:

  Trước khi thay đổi trụ sở, người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn nợ; đề nghị hoàn số tiền thuế nộp thừa (trừ thuế thu nhập cá nhân), thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết thuộc diện hoàn thuế theo quy định (hoặc đề nghị cơ quan thuế xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết để làm căn cứ chuyển cơ quan thuế quản lý mới tiếp tục theo dõi) và không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế, trừ trường hợp thời điểm thay đổi trụ sở trùng với thời điểm quyết toán thuế năm theo quy định của pháp luật.

  - Tại nơi người nộp thuế chuyển đi. Hồ sơ khai gồm:

     + Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST (mẫu mới)

     + Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở của người nộp thuế, cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và lập Thông báo tình hình kê khai, nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu 09-MST kèm theo Thông tư này, gửi 01 bản cho người nộp thuế, 01 bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến.

  - Tại nơi người nộp thuế chuyển đến: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư... theo địa chỉ mới, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến. Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

      + Tờ khai đăng ký thuế (ghi mã số thuế đã được cấp trước đó).

      + Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư... do cơ quan có thẩm quyền nơi chuyển đến cấp.

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác, cơ quan thuế phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế và giữ nguyên mã số thuế mà người nộp thuế đã được cấp trước đó.

  Thay đổi quy định khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

  Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp khi tạm ngừng kinh doanh phải nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Tổ chức, cá nhân không thành lập theo Luật doanh nghiệp khi tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc tạm ngừng kinh doanh, lý do tạm ngừng kinh doanh. Sau khi hết thời hạn ghi trên thông báo, nếu tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải gửi thông báo cho cơ quan thuế chậm nhất là 15 ngày trước ngày tạm ngừng tiếp theo.

  Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước.

  Xem chi tiết tại dự thảo Thông tư này.

  Cập nhật bởi ChuTuocLS ngày 04/06/2015 02:37:56 CH Cập nhật bởi ChuTuocLS ngày 04/06/2015 02:37:29 CH
   
  5942 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận