Sửa đổi số lượng Phó Chủ tịch UBND tối đa ở các đơn vị hành chính từ 01/7/2020

Chủ đề   RSS   
 • #549866 25/06/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Sửa đổi số lượng Phó Chủ tịch UBND tối đa ở các đơn vị hành chính từ 01/7/2020

  Ngày 24/6/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 69/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

   đơn vị hành chính từ 01/7/2020

  Số lượng Phó Chủ tịch UBND tối đa từ 1/7/2020 

  Theo đó, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản của một số điều của NĐ 08 quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND vè quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND. Cụ thể:

  *** Bãi bỏ khoản 2 Điều 1:

  Số lượng thành viên Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thực hiện theo quy định của Quốc hội khi thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đó. Quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thực hiện theo quy định tại Nghị định 08.

  *** Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 7 như sau:

  “1. Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn

  c) Xã loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; xã loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

  2. Đối với đơn vị hành chính ở đô thị

  c) Phường, thị trấn loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; phường, thị trấn loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.”

  Nghị định 69/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

  Từ ngày Nghị định này có hiệu lực cho đến khi bầu ra Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn loại II tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định 08/2016/NĐ-CP.

   
  4403 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  admin (26/06/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận