Sửa đổi quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Chủ đề   RSS   
 • #597032 12/01/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Đại học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1073)
  Số điểm: 42654
  Cảm ơn: 42
  Được cảm ơn 943 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Sửa đổi quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 02/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ngày 06/01/2023.

  Theo đó, sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 41/2012/TT- BGDĐTThông tư 37/2013/TT-BGDĐT, như sau:

  Về đối tượng 

  Thí sinh là học sinh đang học ở cấp trung học phổ thông, có xếp loại hạnh kiểm (hoặc rèn luyện) và học lực (hoặc học tập) từ khá trở lên theo kết quả cuối kỳ (hoặc năm học) liền kề với kỳ thi và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi.

  Về số lượng thí sinh

  Đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia :

  - Đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi (trừ đơn vị dự thi Hà Nội) có tối đa 06 thí sinh; đội tuyển có đủ số lượng tối đa thí sinh dự thi và có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong hai (02) kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp được Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tăng đến tối đa 10 thí sinh.

  - Đội tuyển mỗi môn thi của đơn vị dự thi Hà Nội có tối đa 12 thí sinh; đội tuyển có đủ số lượng tối đa thí sinh dự thi và có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong hai (02) kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp được Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tăng đến tối đa 20 thí sinh.

  (So với quy định cũ thì yêu cầu về phần trăm số thí sinh đoạt giải phải trong 02 kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp và ngay trước năm tổ chức kỳ thi)

  Về hồ sơ thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

  Theo Thông tư 02/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bao gồm:

  - Quyết định của Thủ trưởng đơn vị dự thi về việc thành lập các đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (kèm theo danh sách học sinh của mỗi đội tuyển);

  - Bảng danh sách thí sinh dự thi;

  - Học bạ chính của cấp học (trong trường hợp kỳ thi được tổ chức trước khi kết thúc Học kỳ I của năm học) hoặc phiếu xác nhận xếp loại hạnh kiểm (hoặc rèn luyện) và học lực (hoặc học tập) của học kỳ liền kề với kỳ thi của từng thí sinh, có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường (trong trường hợp kỳ thi được tổ chức ngay sau khi kết thúc Học kỳ I của năm học);

  (So với quy định cũ thay phiếu báo xếp loại hạnh kiểm thành phiếu xác nhận xếp loại hạnh kiểm)

  - Giấy khai sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

  - Thẻ dự thi.

  Xem chi tiết tại Thông tư 02/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 21/02/20023

   
  70 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598379   31/01/2023

  nguyentanviet2000
  nguyentanviet2000
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:06/12/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 1399
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 37 lần


  Sửa đổi quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

  Cảm ơn bài viết hữu ích của tác giả. Ngoài ra, Thông tư số 02/2003/TT-BGDĐT thay cụm từ “Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục” bằng cụm từ “Cục Quản lý chất lượng”; thay cụm từ “phòng Khảo thí” bằng cụm từ “phòng Quản lý thi".

  Về điều khoản chuyển tiếp: Số lượng thí sinh trong đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023 tiếp tục giữ ổn định theo số lượng thí sinh được đăng ký tối đa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022.

   
  Báo quản trị |