Sửa đổi hàng loạt luật nhằm phòng chống tham nhũng

Chủ đề   RSS   
 • #477184 04/12/2017

  hkhduy
  Top 500
  Male
  Lớp 5

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:23/11/2014
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 7238
  Cảm ơn: 186
  Được cảm ơn 139 lần


  Sửa đổi hàng loạt luật nhằm phòng chống tham nhũng

  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

  Theo đó, hàng loạt luật sẽ được đề nghị sửa đổi nhằm thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng chống tham nhũng, bao gồm:

  1. Luật thi đua khen thưởng (sửa đổi)

  2. Bộ luật Lao động (sửa đổi)

  3. Luật chứng khoán (sửa đổi)

  4. Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

  5. Luật tố cáo sửa đổi

  6. Luật thanh tra sửa đổi

  7. Luật lý lịch tư pháp (sửa đổi)

  Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ trình để Quốc hội thông qua 2 luật, đó là: Luật ban hành quyết định hành chính; Luật an ninh mạng.

  Cũng theo Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2017, Chính phủ đề ra các nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 như:

  - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  - Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ

  - Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ

  - Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng,

  - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng

  - Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội;

  - Kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng;

  - Nội luật hóa các quy định của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng phù hợp với điều kiện và pháp luật Việt Nam; mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật PCTN ra khu vực ngoài nhà nước và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong PCTN.

  Xem chi tiết tại Nghị quyết 126/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/11/2017.

  Cập nhật bởi hkhduy ngày 04/12/2017 10:12:38 CH Cập nhật bởi hkhduy ngày 04/12/2017 10:11:56 CH
   
  2193 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận