Sửa đổi Điều lệ công ty thì có cần chữ ký của các thành viên góp vốn?

Chủ đề   RSS   
 • #588816 30/07/2022

  Sửa đổi Điều lệ công ty thì có cần chữ ký của các thành viên góp vốn?

  Theo quy định tại điểm k khoản 2 Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

  Đồng thời tại điểm c khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Điều lệ công ty của công ty TNHH 2 thành viên trở lên khi được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

  Theo quy định nói trên thì khi công ty TNHH 2 thành viên trở lên khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty chỉ bao gồm họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty chứ không bắt buộc tất cả thành viên góp vốn phải ký vào.

  Ngoài ra, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 59 Luật Doanh nghiệp 2020 thì nghị quyết, quyết định về vấn để sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

  Như vậy:                                           

  - Nếu Điều lệ công ty có quy định khi sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty cần tất cả các thành viên góp vốn ký vào bản Điều lệ này thì bắt buộc tất cả các thành viên góp vốn phải ký vào;

  - Nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì không bắt buộc tất cả các thành viên góp vốn phải ký vào.

   
  104 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huy.tran3089@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588826   31/07/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1169)
  Số điểm: 8295
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 176 lần


  Sửa đổi Điều lệ công ty thì có cần chữ ký của các thành viên góp vốn?

  Cảm ơn thông tin bạn đã chia sẻ. Luật hiện hành không bắt buộc tất cả thành viên góp vốn phải kí tên vào Điều lệ sửa đổi, chỉ yêu cầu có chữ kí cửa người đại diện theo pháp luật. Nếu như công ty có quy định trong Điều lệ là việc sửa đổi Điều lệ phải có tất cả chữ ký của các thành viên góp vốn thì mới cần chữ ký của các thành viên này.

   
  Báo quản trị |