Sửa đổi điều kiện đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức

Chủ đề   RSS   
 • #551791 15/07/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Sửa đổi điều kiện đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức

  Chính phủ đang Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Theo đó, Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đào tạo sau đại học như sau:

  - Đối với cán bộ, công chức:

  + Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ;

  + Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học ln đầu;

  + Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

  + Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

  - Đối với viên chức:

  + Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có);

  + Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

  + Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

  - Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này còn phải đáp ứng yêu cầu khác của chương trình hợp tác.

  Dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 6 về điều kiện đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức như sau:

  "... b) Không quá 45 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu;...”

  Như vậy, dự thảo tăng độ tuổi được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu lên 45 tuổi đối với đối tượng là cán bộ , công chức.

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

   
  5701 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  enychi (18/07/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận