Sửa đổi, bổ sung quy định về chuyển đổi hóa đơn, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy

Chủ đề   RSS   
 • #543816 18/04/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Sửa đổi, bổ sung quy định về chuyển đổi hóa đơn, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy

   

  Là nội dung đang được dự thảo tại Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ

  Theo đó, Chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy (bổ sung thêm chứng từ điện tử so với quy định hiện hành) được đưa ra tại dự thảo như sau:

  1. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy khi có yêu cầu nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, điều tra và theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và điều tra. (quy định hiện hành chỉ quy định: Hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy)

  2. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và hóa đơn, chứng từ giấy sau khi chuyển đổi.

  3. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy thì hóa đơn, chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này.

  Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2020.

  Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử tại Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử tại Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

  Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020, Nghị định 119/2018/NĐ-CPThông tư 68/2019/TT-BTC hết hiệu lực thi hành.

  Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022, Nghị định 51/2010/NĐ-CPNghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ hết hiệu lực thi hành. 

   

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

   

   
  1420 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận