Sửa đổi, bãi bỏ hàng loạt ĐKKD, đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Chủ đề   RSS   
 • #494596 19/06/2018

  Lilynguyen1608
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:29/11/2017
  Tổng số bài viết (286)
  Số điểm: 4109
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 56 lần


  Sửa đổi, bãi bỏ hàng loạt ĐKKD, đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

  Nội dung quan trọng này được đề cập tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

   

   

  Theo đó, Dự thảo đã sửa đổi, bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực: kế toán, kiểm toán; tài chính ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm; giá; chứng khoán. Đơn cử như:

  A/ LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

  a) Nghị định số 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng:

  - Bãi bỏ các điểm a, e, g, h, i, khoản 1 Điều 5 quy định về điều kiện đối với tổ chức kiểm toán được chấp thuận

  - Bãi bỏ các điểm g khoản 4 Điều 9, và khoản 5 Điều 9 quy định về hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

  b) Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán:

  - Bãi bỏ các điểm b, d, đ khoản 1 Điều 30 quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới

  - Bãi bỏ các điểm b, d khoản 1 Điều 34 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài

  c) Nghị định số 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập: Bãi bỏ điểm b, đ, g khoản 1 Điều 11 quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới

  B/ LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  - Bãi bỏ khoản 9 Điều 1 Nghị định số 78/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số.

  - Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino: Bãi bỏ khoản 3 Điều 24 quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino

  - Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế: Bãi bỏ điểm đ khoản 1 quy định về điều kiện, hồ sơ và quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư trường đua ngựa, đua chó, trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó

  C/ LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM

  Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm như sau:

  - Bãi bỏ điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 6 quy định về điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  -Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 8 quy định về điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài

  D/ LĨNH VỰC GIÁ

  Sửa đổi Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá như sau:

  " Tổng số vốn góp của cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức tối đa không quá 35% vốn điều lệ của công ty cổ phần thẩm định giá, công ty TNHH thẩm định giá hai thành viên trở lên”.

  E/ LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

   1. Sửa đổi một số điều của Nghị định số 86/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán như sau:

  Điểm a, điểm b, điểm d khoản 3 Điều 5 quy định về điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán được sửa đổi như sau:

  - Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án cấm hành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;

  - Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong doanh nghiệp khác và có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu 02 năm;

  - Không bị xử phạt theo pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ;”.

  Khoản 4 Điều 11 quy định về điều kiện cổ đông, thành viên góp vốn được sửa đổi như sau:

  "Cơ cấu cổ đông, điều kiện thành viên góp vốn đáp ứng các quy định tại khoản 5, 6, 8 và 10 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP, quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Khoản 21 và 24 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP. Trường hợp công ty quản lý quỹ được tổ chức dưới loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại Điều 4 Nghị định này.”.

  2. Bãi bỏ một số điều của Nghị định số 86/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán như sau:

  -Bãi bỏ Điều 19 quy định về điều kiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán

  -Bãi bỏ điểm d khoản 3 Điều 11 quy định về điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ

  >>> Chi tiết xem thêm tại tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

  Cập nhật bởi Lilynguyen1608 ngày 19/06/2018 05:34:18 CH

  Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

   
  2551 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận