Sửa chữa công trình xây dựng quy mô nhỏ thì có lập báo cáo kinh tế kỹ thuật không?

Chủ đề   RSS   
 • #544546 28/04/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Sửa chữa công trình xây dựng quy mô nhỏ thì có lập báo cáo kinh tế kỹ thuật không?

  Theo Điều 52 Luật Xây dựng 2014:

  "Điều 52. Lập dự án đầu tư xây dựng

  1. Khi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải phù hợp với yêu cầu của từng loại dự án. Việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải tuân theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  2. Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. Những dự án khác trong trường hợp cần phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng do người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

  3. Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trong các trường hợp sau:

  a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

  b) Công trình xây dựng quy mô nhỏ và công trình khác do Chính phủ quy định.

  4. Khi xây dựng nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư không phải lập dự án hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng."

  Theo đó, chỉ có khi xây dựng nhà ở riêng lẻ thì chủ đầu tư mới không phải lập dự án hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, còn sửa chữa quy mô nhỏ thì vẫn phải lập Báo cáo như bình thường.

   

   
  4150 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận