Sửa biểu giá điện bán lẻ: Đề xuất thêm phương án điện 1 giá

Chủ đề   RSS   
 • #554676 10/08/2020

  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (543)
  Số điểm: 77128
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 178 lần


  Sửa biểu giá điện bán lẻ: Đề xuất thêm phương án điện 1 giá

  Bộ Công thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện thay thế Quyết định 28/2014/QĐ-TTg.

  Về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt: đề xuất 02 phương án

  - Phương án 1: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc

  Nhóm đối tượng khách hàng

  Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân

  (%)

  Giá bán lẻ điện sinh hoạt

   

  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 100

  90%

  Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200

  108%

  Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400

  141%

  Bậc 4: Cho kWh từ 401- 700

  160%

  Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên

  168%

  Như vậy, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt đã được rút xuống từ 6 bậc hiện nay xuống còn 5 bậc. Cụ thể:

  + Ghép bậc 1 và bậc 2 hiện hành thành bậc 1 mới (từ 0-100 kWh), giá bậc 1 mới được giữ nguyên bằng bậc 1 hiện hành.

  + Giữ nguyên giá cho các hộ có mức sử dụng điện phổ biến từ 101-200 kWh.

  + Ghép các bậc từ 201-300 kWh với 301-400 kWh thành bậc mới.

  + Tách bậc thang trên 401 kWh thành 2 bậc mới: 401-700 kWh và trên 700 kWh.

  - Phương án 2: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc và giá bán lẻ điện một giá (khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá).

  PHƯƠNG ÁN 2A

  Nhóm đối tượng khách hàng

  Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân (%)

  1. Giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc

   

  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 100

  90%

  Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200

  108%

  Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400

  141%

  Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700

  160%

  Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên

  274%

  2. Giá bán lẻ điện một giá

   

  Giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá

  145%

  Khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang giá bán lẻ điện một giá hoặc ngược lại là một năm tính từ thời điểm bắt đầu thay đổi (12 kỳ hóa đơn thanh toán).

  PHƯƠNG ÁN 2B

  Nhóm đối tượng khách hàng

  Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân

  (%)

  1. Giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc

   

  Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 100

  90%

  Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200

  108%

  Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400

  141%

  Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700

  160%

  Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên

  185%

  2. Giá bán lẻ điện một giá

   

  Giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá

  155%

  Khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang giá bán lẻ điện một giá hoặc ngược lại là một năm tính từ thời điểm bắt đầu thay đổi (12 kỳ hóa đơn thanh toán).

  Xem chi tiết tại Dự thảo Quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  1443 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dutiepkhac vì bài viết hữu ích
  admin (10/08/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #556261   30/08/2020

  danluan123
  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1160)
  Số điểm: 8440
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Cơ quan tổ chức ngành điện lực hiện nay đang mất rất nhiều lòng dân, đến việc ghi chỉ số điện cũng xảy ra những sai sót mà trong những năm qua có sai sót đâu sao hôm nay khi nền kinh tế ngừng lại đối với hộ lái ai sót, có khi nào dịch ảnh hưởng hay không, điều này rất đáng quan ngại

   
  Báo quản trị |