Sự khác nhau giữa tư vấn bảo hiểm và đại lý bảo hiểm là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #537813 30/01/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Sự khác nhau giữa tư vấn bảo hiểm và đại lý bảo hiểm là gì?

  Theo Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành:

  'Điều 84. Đại lý bảo hiểm

  Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Điều 85. Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm

  Đại lý bảo hiểm có thể được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền tiến hành các hoạt động sau đây:

  1. Giới thiệu, chào bán bảo hiểm;

  2. Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;

  3. Thu phí bảo hiểm;

  4. Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

  5. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

  Điều 86. Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm

  1. Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;

  b) Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  c)[20] Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp.

  Bộ Tài chính quy định về chương trình, nội dung, hình thức đào tạo, việc cấp Chứng chỉ đại lý bảo hiểm.
  ...
  Điều 93b. Điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

  1. Cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  b) Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm. Trường hợp không có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm thì phải có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp ở trong nước hoặc ở nước ngoài cấp."

  Theo đó, nếu cá nhân làm đại lý bảo hiểm thì chỉ cần Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm, còn cá nhân lựa chọn cung ứng dịch vụ tư vấn thì phải có bằng Đại học.

  Người không có bằng Đại học có thể lựa chọn hình thức làm đại lý bảo hiểm, tuy nhiên, hoạt động đại lý bảo hiểm theo Điều 85 nêu trên thì không có hoạt động tư vấn. Do đó, nếu cá nhân làm đại lý thì không giới thiệu với khách hàng rằng mình có thể tư vấn bảo hiểm được.

  Bản chất hoạt động đại lý bảo hiểm với hoạt động tư vấn bảo hiểm khác nhau nên mới có điều kiện khác nhau.

   

   
  1999 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận