Sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh

Chủ đề   RSS   
 • #414616 27/01/2016

  ven221192

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/06/2014
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 2 lần


  Sự khác nhau giữa công ty con và chi nhánh

  Chào luật sư,

   

  Xin phép cho em hỏi việc thành lập chi nhánh và công ty con có gì khác nhau về mặt pháp lý, chức năng và nhiệm vụ. Muốn thành lập công ty con thì cần những điều kiện gì ạ.

   

   

   
  78511 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ven221192 vì bài viết hữu ích
  ngochunglaw (22/05/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #439809   26/10/2016

  menbean
  menbean

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2016
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 6 lần


  Chào bạn, dựa vào thông tin bạn cung cấp, tôi xin có một vài trao đổi như sau:

  - Theo Luật doanh nghiệp 2014  thì giữa chi nhánh và công ty con có một số điểm khác biệt sau:

  Tiêu chí so sánh

  Chi nhánh công ty

  Công ty con

  Hình thức công nhận

  Đăng ký hoạt động chi nhánh

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  Vốn điều lệ

  Không ghi nhận, do công ty giao cho chi nhánh

  Qui định tại Điều lệ và ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  Trách nhiệm của chủ sở hữu khi giải thể, phá sản

  Chủ sở hữu chịu trách nhiệm toàn bộ

  Chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp vào công ty

  Tổ chức công tác kế toán

  Là đơn vị kế toán cấp cơ sở, công ty là đơn vị kế toán cấp trên, báo cáo tài chính phải hợp nhất với báo cáo tài chính của công ty

  Là đơn vị kế toán độc lập, báo cáo tài chính không bắt buộc phải hợp nhất trong BCTC của công ty mẹ (chỉ phải hợp nhất theo yêu cầu quản trị nội bộ)

  Nghĩa vụ nộp thuế TNDN

  Có thể chuyển lợi nhuận trước thuế về công ty để nộp thuế TNDN

  Không được chuyển lợi nhuận trước thuế về công ty mẹ, phải nộp thuế TNDN tại trụ sở công ty

  Tài khoản kế toán sử dụng khi công ty chuyển vốn

  Vốn giao cho chi nhánh là giao vốn cho đơn vị trực thuộc.

  Vốn góp cho công ty là một khoản đầu tư tài chính.

  Về mã số đối tượng nộp thuế

  Theo mã số đối tượng nộp thuế của công ty

  Được cấp một mã số độc lập

   

   - Điều kiện thành lập công ty con:

  Muốn thành lập công ty con thì công ty mẹ phải đáp ứng những điều kiện sau: (Theo Điều 189 Luật doanh nghiệp 2014)

  Điều 189. Công ty mẹ, công ty con

  1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

  b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

  c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

  2. Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

  3. Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này

  Vậy tóm lại điều kiện để thành lập công ty con:

  + Phải có một pháp nhận đã được đăng ký (doanh nghiệp).

  + Phải nắm giữ số vốn góp/cổ phần chi phối tại công ty con.

  + Có đầy đủ hồ sơ tương ứng với từng loại hình công ty theo quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #494464   17/06/2018

  giangthingochuong
  giangthingochuong
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/05/2018
  Tổng số bài viết (335)
  Số điểm: 2012
  Cảm ơn: 55
  Được cảm ơn 26 lần


  Theo Luật Doanh nghiệp 2014 thì Công ty con và Chi nhánh có điểm chung và khác như sau:

  Đặc điểm chung của Công ty con và Chi nhánh là chịu sự phụ thuộc về mặt tài chính và quyết định, được thành lập từ một công ty chính.

  Đặc điểm khác biệt là:

  - Công ty con là Pháp nhân (có con dấu và tài sản độc lập). Trong khi Chi nhánh tuy có con dấu và mã số nhưng tài sản lại không độc lập nên nó không được xem là pháp nhân.

  - Về hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì Công ty con do là pháp nhân nên hoạch toán độc lập, trong khi Chi nhánh thường hoạch toán phụ thuộc (tuy nhiên, pháp luật vẫn cho phép Chi nhánh hoạch toán độc lập theo Luật Kế toán 2003)

  - Về các khoản thuế phải đóng: Công ty con gần như đóng các khoản thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh (thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế môi trường,...) trong khi Chi nhánh chỉ phải đóng một khoản thuế duy nhất là thuế môn bài.

  - Một số đặc điểm khác nữa như:

  +Tính chịu trách khi giải thể, phá sản thì Chi nhánh chịu trách nhiệm toàn bộ, còn Công ty con chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp vào công ty.

  + Tổ chức bộ máy: Người đứng đầu, nhân viên làm việc...

   
  Báo quản trị |  
 • #494950   24/06/2018

  Kimhang1302
  Kimhang1302
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/05/2018
  Tổng số bài viết (139)
  Số điểm: 1235
  Cảm ơn: 38
  Được cảm ơn 20 lần


  Đặc điểm khác biệt là: 
  - Công ty con là Pháp nhân (có con dấu và tài sản độc lập). Trong khi chi nhánh tuy có con dấu và mã số nhưng tài sản lại không độc lập nên nó không được xem là pháp nhân. 
  - Về hạch toán thuế thì Công ty con do là pháp nhân nên hoạch toán độc lập, trong khi chi nhánh thường hoạch toán phụ thuộc (pháp luật vẫn cho phép chi nhánh hoạch toán độc lập) 
  - Về các khoản thuế phải đóng: công ty con gần như đóng các khoản thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh (thuế môn bài, thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, xuất nhập khẩu, môi trường,...) trong khi chi nhi chỉ phải đóng một khoản thuế duy nhất là thuế môn bài. 
  - Một số đặc điểm khác nữa như: tính chịu trách nhiệm, người đứng đầu, nhân viên làm việc,..

   

   
  Báo quản trị |  
 • #496751   13/07/2018

  thanh.pthanh
  thanh.pthanh

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2011
  Tổng số bài viết (45)
  Số điểm: 288
  Cảm ơn: 26
  Được cảm ơn 14 lần


  Cho mình hỏi, trên thực tế thì làm cách nào để phân biệt chi nhánh có hạch toán độc lập hay không? Trên Giấy đăng kí kinh doanh thì mình thấy không có gì khác nhau. Vậy phải xem xét đến hồ sơ thuế à?

   
  Báo quản trị |  
 • #512184   14/01/2019

  mcjambi
  mcjambi
  Top 500


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2012
  Tổng số bài viết (237)
  Số điểm: 1705
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 46 lần


  @thanh.pthanh Bạn cũng không cần quan tâm lắm tới chuyện hạch toán độc lập hay phụ thuộc trong giao kết hợp đồng đâu !

   
  Báo quản trị |  
 • #514260   26/02/2019

  capxuanbinh
  capxuanbinh

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/06/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào bạn!

       Điều 8. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc tổ chức kế   toán tại các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán       phụ thuộc (gọi tắt là đơn vị hạch toán phụ thuộc) (TT200)

  1. Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán và phân cấp hạch toán ở các đơn vị hạch toán phụ thuộc phù hợp với đặc điểm hoạt động, yêu cầu quản lý của mình và không trái với quy định của pháp luật.

  2. Doanh nghiệp quyết định việc kế toán tại đơn vị hạch toán phụ thuộc có tổ chức bộ máy kế toán riêng đối với:

  a) Việc ghi nhận khoản vốn kinh doanh được doanh nghiệp cấp: Doanh nghiệp quyết định đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận là nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu;

  b) Đối với các giao dịch mua, bán, điều chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội bộ: Doanh thu, giá vốn chỉ được ghi nhận riêng tại từng đơn vị hạch toán phụ thuộc nếu sự luân chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa các khâu trong nội bộ về bản chất tạo ra giá trị gia tăng trong sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Việc ghi nhận doanh thu từ các giao dịch nội bộ để trình bày trên Báo cáo tài chính của các đơn vị không phụ thuộc vào hình thức của chứng từ kế toán (hóa đơn hay chứng từ luân chuyển nội bộ);

  c) Việc phân cấp kế toán tại đơn vị hạch toán phụ thuộc: Tùy thuộc mô hình tổ chức kế toán tập trung hay phân tán, doanh nghiệp có thể giao đơn vị hạch toán phụ thuộc phản ánh đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc chỉ phản ánh đến doanh thu, chi phí.

  NHƯ VẬY: Theo nội dung quy định nêu trên thì chi hạch toán phụ thuộc hay độc lập tùy thuộc vào quyết định của Công ty

   
  Báo quản trị |  
 • #514355   26/02/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 142 lần


  Công ty con thì vẫn là công ty, có tư cách pháp nhân, tự nhân danh chính mình trong các giao dịch. Còn chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty, không có tư cách pháp nhân.

  Để xác định một công ty là công ty con của công ty khác, căn cứ theo Điều 189 Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  - Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
  - Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
  - Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.
   
  Báo quản trị |