Sử dụng nhiều tài khoản giao dịch để mua bán chứng khoán tạo ra cung cầu giả tạo bị phạt bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #610692 18/04/2024

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (823)
  Số điểm: 5520
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Sử dụng nhiều tài khoản giao dịch để mua bán chứng khoán tạo ra cung cầu giả tạo bị phạt bao nhiêu?

  Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng để thực hiện việc mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo là một trong những hành vi bị cấm. Vậy thì hành vi vi phạm này bị phạt bao nhiêu tiền?

  1. Sử dụng nhiều tài khoản giao dịch để mua bán chứng khoán tạo ra cung cầu giả tạo bị phạt bao nhiêu?

  Theo điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định 156/2020/NĐ-CP có quy định hành vi sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo là hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

  Theo Điều 36 Nghị định này có quy định xử phạt đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán như sau (được sửa đổi bởi khoản 30 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP):

  Phạt tiền 10 lần khoản thu trái pháp luật nhưng không thấp hơn mức phạt tiền tối đa quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định này đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Trường hợp không có khoản thu trái pháp luật hoặc mức phạt tính theo khoản thu trái pháp luật thấp hơn mức phạt tiền tối đa quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định này thì áp dụng mức phạt tiền tối đa quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định này để xử phạt.

  Dẫn chiếu đến điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định này (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP) quy định: “Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực chứng khoán là 3.000.000.000 đồng đối với tổ chức và 1.500.000.000 đồng đối với cá nhân;”

  Theo đó đối với tất cả các hành vi tháo túng thị trường chứng khoán nói chung thì sẽ bị phạt tiền gấp 10 lần khoản thu trái pháp luật, trường hợp không có khoản thu hoặc có nhưng thấp hơn mức phạt tối đa quy định thì sẽ xử phạt bằng với tối đa là phạt 3.000.000.000 đồng đối với tổ chức vi phạm và 1.500.000.000 đồng đối với cá nhân vi phạm.

  Có thể hiểu đơn giản là mức phạt tiền đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán thấp nhất là 3.000.000.000 đồng đối với tổ chức, 1.500.000.000 đồng đối với cá nhân và cao nhất là 10 lần khoản thu trái pháp luật.

  Đồng thời, đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam có hành vi vi phạm.

  Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn từ 18 tháng đến 24 tháng đối với người hành nghề chứng khoán có hành vi vi phạm.

  Và buộc phải nộp lại khoản thu trái pháp luật có được.

  thao-tung-thi-truong-chung-khoan

  2. Những hành vi nào khác cũng được xem là hành vi thao túng thị trường chứng khoán?

  Ở những điểm khác của khoản 2 Điều 3 Nghị định 156/2020/NĐ-CP cũng có nêu ra một số hành vi cũng được xem là hành vi thao túng thị trường chứng khoán như:

  + Đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua, bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo;

  + Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường;

  + Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;

  + Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó;

  + Sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.

  Như vậy, việc sử dụng nhiều tài khoản giao dịch để mua bán chứng khoán nhằm mục đích tạo ra cung cầu giả tạo thì bị phạt tiền với mức là 3.000.000.000 đồng đối với tổ chức, 1.500.000.000 đồng đối với cá nhân và cao nhất là 10 lần khoản thu trái pháp luật đối với cả cá nhân và tổ chức vi phạm.

   
  100 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận