Sử dụng ngân sách gửi ngân hàng để lấy lãi

Chủ đề   RSS   
 • #498079 29/07/2018

  Sử dụng ngân sách gửi ngân hàng để lấy lãi

  Mình ko muốn hỏi việc này. Về việc sử dụng ngân sách dúng quy định của pháp luật.

  Mình đưa một ví dụ nhỏ cho bạn dễ hiểu nha: Để thực hiện dự án A tại huyện Z, trực thuộc tỉnh Y thì Sở Tài Chính tỉnh Y đã cho huyện Z ứng số tiền 1 tỷ đồng, nhưng khi ứng tiền về, trong thời gian chưa dùng số tiền này thì cán bộ của huyện Z được giao nhiệm vụ giữ số tiền này đã gửi số tiền trên vào ngân hàng thương mại để lấy tiền lãi, sau đó lấy tiền lãi đó mua trang thiết bị cho huyện Z

  Nếu như vậy vi phạm vào khoản 2 Điều 54 Luật ngân sách nhà nước mục đích sử dụng ngân sách.

  2. Mọi cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phải chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách theo đúng quy định của pháp luật; sử dụng kinh phí ngân sách đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả.”

  Ngoài ra việc mang tiền đi gửi Ngân hàng có vi phạm vào điều cấm của luật tại tại khoản 6 Điều 18 là “Sử dụng ngân sách nhà nước để cho vay, tạm ứng, góp vốn trái với quy định của pháp luật.”

  Vì việc sử dụng ngân sách nhà nước để cho vạy TRÁI với quy định pháp luật, sử dụng ngân sách cho vay hợp pháp đúng quy định, trình tự có được phép không?

  Thứ 2, việc sử dụng tiền ngân sách mang tiền đi gửi ngân hàng nhung lấy tiền lãi sử dụng vào mục đích trên nhằm tiết kiệm, hiệu quả ngân sách không?

  Nếu vi phạm hai điều trên thì sẽ chịu trách nhiệm như thế nào ai sẽ là người đúng ra chịu trách nhiệm với hành vi trái pháp luật trên?

   

   

   
  1599 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận