Sử dụng Methanol để sản xuất hóa chất thì có cần phải xin giấy phép?

Chủ đề   RSS   
 • #585085 02/06/2022

  Sử dụng Methanol để sản xuất hóa chất thì có cần phải xin giấy phép?

  Methanol là chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp nên khi doanh nghiệp kinh doanh hóa chất cần phải đảm bảo yêu cầu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh được quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Hóa chất 2007 như sau:

  - Thực hiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 14 của Luật này;

  - Có Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh (sau đây gọi là Giấy phép).

  Theo quy định này thì khi chỉ cần sản xuất, kinh doanh hóa chất có chứa Methanol (không kể nồng độ % trong hóa chất) thì vẫn phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế.

   

  Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Công văn 2377/BYT-QLD ngày 10/5/2022 của Bộ Y tế có ghi nhận các nội dung sau:

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các phòng, ban thuộc Sở và các cơ quan chức năng trên địa bàn như Sở Công Thương, Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra, xử phạt các cơ sở kinh doanh có mua, bán Methanol mà giấy đăng ký kinh doanh không có phạm vi kinh doanh hóa chất và không được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất hoặc có các giấy phép nhưng không tuân thủ quy định pháp luật về quản lý hóa chất và các quy định khác có liên quan.

  Đồng thời, Các cơ sở kinh doanh thuốc hoặc sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay dùng trong y tế:

  - Kiểm tra nhãn mác sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay dùng trong y tế trước khi kinh doanh, phân biệt rõ và tránh nhầm lẫn giữa Methanol với sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay; không kinh doanh các sản phẩm sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay dùng trong y tế khi phát hiện thành phần sản phẩm có chứa Methanol;

  - Các cơ sở có phạm vi kinh doanh hóa chất và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất phải tuân thủ đầy đủ các quy định về nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, phân loại, ghi nhãn, lập hồ sơ khi kinh doanh Methanol, hỗn hợp có chứa Methanol. Hướng dẫn đầy đủ cho người mua về mục đích sử dụng của Methanol khi có kinh doanh hóa chất này.

  Như vậy, theo Công văn này thì các cơ sở kinh doanh có mua, bán Methanol mà không có Giấy phép thì sẽ bị xử phạt.

   
  456 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #585089   02/06/2022

  trinh16399
  trinh16399
  Top 500
  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/05/2022
  Tổng số bài viết (139)
  Số điểm: 815
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 9 lần


  Sử dụng Methanol để sản xuất hóa chất thì có cần phải xin giấy phép?

  Cảm ơn bải viết hữu ích của bạn. Methanol lại là một chất gây gộc mạnh và không thể uống được. Nó chỉ được sử dụng trong ngành công nghiệp, như một dung môi để hòa tan các nguyên liệu sản xuất. Do vậy, việc sử dụng, buôn bán, sản xuất Methanol cần có sự hạn chế nhật định thông qua sự quản lý của Nhà nước.

   
  Báo quản trị |