Sử dụng hợp đồng nguyên tắc đảm bảo thống nhất về nội dung và hiệu lực hợp đồng trong giao dịch thường xuyên

Chủ đề   RSS   
 • #357241 18/11/2014

  Hoangnhung82

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2014
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Sử dụng hợp đồng nguyên tắc đảm bảo thống nhất về nội dung và hiệu lực hợp đồng trong giao dịch thường xuyên

  Hợp đồng là thỏa thuận giữa các bên trong giao dịch. Thông thường, khi ký hợp đồng mà phát sinh thêm yêu cầu về mua hàng hóa/ dịch vụ, các bên sẽ ký tiếp các phụ lục hợp đồng/hợp đồng bổ sung để điều chỉnh các yêu cầu phát sinh trong giao dịch so với hợp đồng chính.  

  Tuy nhiên, việc ký chồng chéo nhiều phụ lục hợp đồng/ hợp đồng bổ sung không hợp lý sẽ gây khó khăn trong việc áp dụng thỏa thuận và thực hiện giao dịch. Bởi nội dung và thời điểm hiệu lực thực hiện hợp đồng chính và phụ lục hợp đồng/ hợp đồng bổ sung nhiều khi là khác nhau. Có khi hợp đồng chính chưa kết thúc, các bên lại ký nhiều phụ lục hợp đồng/ hợp đồng bổ sung với thời gian và điều kiện thực hiện (nội dung) khác nhau, với các điều khoản khác nhau cho mỗi đơn hàng phát sinh trong giao dịch.

  Thực tế này dẫn đến việc không thống nhất về hiệu lực hợp đồng và nội dung hợp đồng. Khi cam kết mà các bên đưa ra trong hợp đồng chính chưa được hoàn thiện thì việc thực hiện cam kết trong các phụ lục hợp đồng/ hợp đồng bổ sung sẽ gây khó khăn và cản trở trong giao dịch, thậm chí có thể phát sinh mâu thuẫn, hay tranh chấp giữa các bên.

  Do đó, trong giao dịch thường xuyên giữa các bên,  thiết nghĩ các bên nên thỏa thuận quản lý giao dịch bằng một hợp đồng nguyên tắc để làm chuẩn cho các giao dịch với các nội dung, điều khoản dẫn chiếu về việc thực hiện nội dung và hiệu lực hợp đồng cho việc ký kết và thực hiện các phụ lục hợp đồng/ hợp đồng bổ sung sau đó (nếu có).

  Về nội dung: Các điều khoản trong hợp đồng/ phụ lục hợp đồng bổ sung sau đó phải nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của các điều khoản trong hợp đồng chính.Trong các phụ lục hợp đồng/ hợp đồng bổ sung sau đó, phải có điều khoản về việc đảm bảo thực hiện các điều khoản trong hợp đồng chính.

  Về  hiệu lực hợp đồng: cần thống nhất ấn định thời điểm bắt đầu và kết thúc cho các phụ lục hợp đồng/ hợp đồng bổ sung sao cho phù hợp và thống nhất đối với hợp đồng chính.

  Có như thế, giao dịch mới được đảm bảo thực hiện một cách thống nhất và đảm bảo hạn chế rủi ro cho các bên. 

   
  3991 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Hoangnhung82 vì bài viết hữu ích
  it_le (03/03/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận