Sử dụng hóa đơn đối với dịch vụ trông giữ xe

Chủ đề   RSS   
 • #556772 31/08/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Sử dụng hóa đơn đối với dịch vụ trông giữ xe

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC):

  "Điều 3. Loại và hình thức hóa đơn
  ...
  “2. Các loại hóa đơn:
  ...
  c) Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…"

  Theo đó, dịch vụ trông giữ xe không xuất hóa đơn được thì mình dùng cuốn vé xe để hạch toán.

  Về việc sử dụng vé trông giữ xe này, tại Công văn 33827/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành:

  "1. Về việc sử dụng vé trông giữ xe

  Trường hợp Công ty Thiên Sơn được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn TP. Hà Nội; Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về mức thu phí, quản lý, sử dụng tiền phí và phí trông giữ xe do Công ty cung cấp dịch vụ là loại phí ngoài ngân sách nhà nước theo quy định tại Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND nêu trên thì Công ty thực hiện quản lý và sử dụng chứng từ thu phí (vé trông giữ xe) theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật hiện hành hướng dẫn về quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

  Công ty sử dụng vé trông giữ xe phải đảm bảo nguyên tắc tạo hóa đơn và phải có nghĩa vụ thực hiện thông báo phát hành hóa đơn và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định tại Điều 5, Điều 9 và Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên."

  Doanh nghiệp thông báo phát hành vé trông giữ xe như thông báo phát hành hóa đơn, sau đó mình sử dụng để kê khai.

   

   
  2341 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận