Sử dựng hoá đơn bất hợp pháp sẽ bị xử phạt như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #598531 06/02/2023

  dvdang349

  Male
  Sơ sinh

  Bình Phước, Việt Nam
  Tham gia:24/08/2017
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Sử dựng hoá đơn bất hợp pháp sẽ bị xử phạt như thế nào?

  Cho hỏi:

  Trường hợp sử dựng hoá đơn bất hợp pháp thì bị xử phạt hành chính đúng không?
  Cảm ơn Luật sư.

   
  150 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dvdang349 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599213   27/02/2023

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (795)
  Số điểm: 6735
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 129 lần


  Sử dựng hoá đơn bất hợp pháp sẽ bị xử phạt như thế nào?

  Trả lời:

  Căn cứ theo điều 4 Nghị định 125/2020/NĐ-CP sử dụng hóa đơn không hợp pháp là các hành vi sau:

  Điều 4. Hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ

  1. Sử dụng hóa đơn, chứng từ trong các trường hợp sau đây là hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp:

  a) Hóa đơn, chứng từ giả;

  b) Hóa đơn, chứng từ chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng;

  c) Hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế;

  d) Hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;

  ...

  Mức phạt sử dụng hóa đơn không hợp pháp và không hợp pháp hóa đơn theo điều 28 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

  Điều 28. Xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn

  1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn quy định tại Điều 4 Nghị định này, trừ trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định này.

  2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy hóa đơn đã sử dụng.

  Điều 16. Xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn

  1. Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định đối với một trong các hành vi sau đây:

  ...

  đ) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm nhưng khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phát hiện, người mua chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.

  Điều 17. Xử phạt hành vi trốn thuế

  1. Phạt tiền 1 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  ...

  d) Sử dụng hóa đơn không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm;

  Vậy với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp phái bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

   

   
  Báo quản trị |