Sử dụng Giấy chuyển viện như thế nào là đúng tuyến?

Chủ đề   RSS   
 • #532447 04/11/2019

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 8260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 488 lần


  Sử dụng Giấy chuyển viện như thế nào là đúng tuyến?

  >>>Mức hưởng BHYT đúng tuyến, trái tuyến, chuyển tuyền, vượt tuyến

  >>>Bảo hiểm y tế: như thế nào gọi là vượt tuyến, trái tuyến?

  Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương. Trường hợp điều trị chuyển tuyến thì cần có “Giấy chuyển tuyến” (mọi người vẫn thường gọi là giấy chuyển viện) phù hợp quy định của pháp luật thì mới được coi là đúng tuyến điều trị. Khi đó, người bệnh tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hưởng nguyên mức hưởng bảo hiểm y tế của mình.

  Vậy, pháp luật quy định trường hợp nào người bệnh được cấp giấy chuyển viện? Và giấy chuyển viện có thời hạn bao lâu?

  Căn cứ tại Điều 5 Thông tư 14/2014/TT-BYT Quy định về việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh quy định về điều kiện được cấp giấy chuyển tuyến như sau:

  Giấy chuyển viện từ tuyến dưới lên tuyến trên

  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ bệnh viện tuyến dưới lên bệnh viện tuyến trên khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

  - Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị;

  - Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn;

  - Trước khi chuyển tuyến, người bệnh phải được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến (trừ phòng khám và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 4).

  Giấy chuyển viện từ tuyến trên về tuyến dưới

  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới phù hợp khi người bệnh đã được chẩn đoán, được điều trị qua giai đoạn cấp cứu, xác định tình trạng bệnh đã thuyên giảm, có thể tiếp tục điều trị ở tuyến dưới. Theo đó, bệnh nhân sẽ được chuyển từ tuyến trên về tuyến dưới khi xét thấy bệnh nhân đã được điều trị qua giai đoạn cấp cứu và bệnh tình đã thuyên giảm và bệnh viện tuyến dưới có đủ điều kiện để điều trị cho bệnh nhân đó.

  Giấy chuyển viện giữa các cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến

  Người bệnh được cấp giấy chuyển tuyến giữa các bệnh viện, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

  - Bệnh không phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ điều kiện chẩn đoán và điều trị;

  - Bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến dự kiến chuyển đến đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt.

  Chuyển viện giữa các cơ sở khám, chữa bệnh trên các địa bàn giáp ranh

  Để bảo đảm điều kiện thuận lợi cho người bệnh, người bệnh sẽ được cấp giấy chuyển viện giữa các bệnh viện, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh giáp ranh khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Giám đốc Y tế, cụ thể:

  - Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn cụ thể việc chuyển tuyến đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc thẩm quyền quản lý;

  - Giám đốc các Sở Y tế thống nhất, phối hợp hướng dẫn cụ thể việc chuyển tuyến đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc thẩm quyền quản lý.

   

  Kết luận:

  Như vậy, các trường hợp chuyển người bệnh theo các căn cứ trình bày ở trên được coi là chuyển đúng tuyến. Các trường hợp chuyển người bệnh không theo đúng quy định như trên được coi là chuyển vượt tuyến. Nói cách khác, giấy chuyển viện được cấp khi đáp ứng đủ các điều kiện như đã trình bày ở trên sẽ được coi là đúng tuyến điều trị và khi đó người bệnh tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hưởng nguyên mức hưởng bảo hiểm y tế của mình.

  Tuy nhiên, trường hợp người bệnh không đáp ứng điều kiện chuyển tuyến theo quy định trên nhưng người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh vẫn yêu cầu chuyển tuyến thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giải quyết cho người bệnh chuyển tuyến để bảo đảm quyền lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển người bệnh đi phải cung cấp thông tin để người bệnh biết về phạm vi quyền lợi và mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh không theo đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật.

  Thời hạn giấy chuyển viện

  Căn cứ tại Điểm d Khoản 1 Điều 12 Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế:

  Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp được sử dụng Giấy chuyển tuyến quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch đó. Trường hợp đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó mà người bệnh vẫn đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết đợt điều trị nội trú đó.

  Theo đó, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp bệnh được sử dụng Giấy chuyển viện quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 40/2015/TT-BYT thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch đó, cụ thể gồm 62 loại bệnh sau:

  PHỤ LỤC SỐ 01

  DANH MỤC CÁC BỆNH, NHÓM BỆNH VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC SỬ DỤNG GIẤY CHUYỂN TUYẾN TRONG NĂM DƯƠNG LỊCH
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 40 /2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  STT

  Tên bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp

  1

  Lao (các loại)

  2

  Bệnh Phong

  3

  HIV/AIDS

  4

  Di chứng viêm não; Bại não; Liệt tứ chi ở trẻ em dưới 6 tuổi

  5

  Xuất huyết trong não

  6

  Dị tật não, não úng thủy

  7

  Động kinh

  8

  Ung thư *

  9

  U nhú thanh quản

  10

  Đa hồng cầu

  11

  Thiếu máu bất sản tủy

  12

  Thiếu máu tế bào hình liềm

  13

  Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia)

  14

  Tan máu tự miễn

  15

  Xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch

  16

  Đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm

  17

  Bệnh Hemophillia

  18

  Các thiếu hụt yếu tố đông máu

  19

  Các rối loạn đông máu

  20

  Von Willebrand

  21

  Bệnh lý chức năng tiểu cầu

  22

  Hội chứng thực bào tế bào máu

  23

  Hội chứng Anti – Phospholipid

  24

  Hội chứng Tuner

  25

  Hội chứng Prader Willi

  26

  Suy tủy

  27

  Tăng sinh tủy - suy giảm miễn dịch bẩm sinh do thiếu hụt gamaglobulin

  28

  Tăng sinh tủy - suy giảm miễn dịch bẩm sinh do thiếu sắt

  29

  Basedow

  30

  Đái tháo đường

  31

  Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh acid hữu cơ, acid amin, acid béo

  32

  Rối loạn dự trữ thể tiêu bào

  33

  Suy tuyến giáp

  34

  Suy tuyến yên

  35

  Bệnh tâm thần *

  36

  Parkinson

  37

  Nghe kém ở trẻ em dưới 6 tuổi

  38

  Suy tim

  39

  Tăng huyết áp có biến chứng

  40

  Bệnh thiếu máu cục bộ cơ tim

  41

  Bệnh tim bẩm sinh; Bệnh tim (có can thiệp, sau phẫu thuật van tim, đặt máy tạo nhịp)

  42

  Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

  43

  Hen phế quản

  44

  Pemphigus

  45

  Pemphigoid (Bọng nước dạng Pemphigus)

  46

  Duhring – Brocq

  47

  Vảy nến

  48

  Vảy phấn đỏ nang lông

  49

  Á vảy nến

  50

  Luput ban đỏ

  51

  Viêm bì cơ (Viêm đa cơ và da)

  52

  Xơ cứng bì hệ thống

  53

  Bệnh tổ chức liên kết tự miễn hỗn hợp (Mixed connective tissue disease)

  54

  Các trường hợp có chỉ định sử dụng thuốc chống thải ghép sau ghép mô, bộ phận cơ thể người

  55

  Di chứng do vết thương chiến tranh

  56

  Viêm gan mạn tính tiến triển; viêm gan tự miễn

  57

  Hội chứng viêm thận mạn; suy thận mạn

  58

  Tăng sản thượng thận bẩm sinh

  59

  Thiểu sản thận

  60

  Chạy thận nhân tạo chu kỳ, thẩm phân phúc mạc chu kỳ

  61

  Viêm xương tự miễn

  62

  Viêm cột sống dính khớp

   

  Cập nhật bởi lanbkd ngày 04/11/2019 04:26:04 SA
   
  21539 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lanbkd vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #564781   15/12/2020

  em bị dò hậu môn. em ở Sóc Trăng nhưng em muốn lên BV Chợ Rẫy phẫu thuật. năm 2021 em có cần làm giấy chuyển viện hay không? nếu không làm giấy chuyển viện em có được BHYT thanh không? nếu có giấy chuyển viện thì được BHYT thanh toán như thế nào?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn c2gh2.mx.st@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/12/2020)