Sớm có Kế hoạch tiết kiệm điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt đến năm 2025

Chủ đề   RSS   
 • #605825 03/10/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75820
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1944 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Sớm có Kế hoạch tiết kiệm điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt đến năm 2025

  Ngày 30/9/2023 Văn phòng Chính phủ đã có Công văn 7555/VPCP-CN năm 2023 về việc ban hành Kế hoạch tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025.
   
  Cụ thể, về đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn 5435/BCT-TKNL năm 2023 về việc ban hành Kế hoạch tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:
   
  som-co-ke-hoach-tiet-kiem-dien-on-dinh-phuc-vu-san-xuat-va-sinh-hoat-den-nam-2025
   
  Ban hành Kế hoạch tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025
   
  Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra đúng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2023 ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đủ điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong giai đoạn 2023 - 2025.
   
  Trách nhiệm của Bộ Công Thương thực hiện bảo đủ điện ổn định phục vụ 
   
  - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai Chỉ thị này, tổng hợp kết quả thực hiện hằng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.
   
  - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai khẩn trương các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 và Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 trong đó đặc biệt chú trọng tới hoạt động điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại và thương mại.
   
  - Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến khích điện mặt trời mái nhà trong doanh nghiệp và hộ gia đình, chương trình tuyên truyền phổ biến trang thiết bị tiết kiệm điện trong các hộ gia đình như điều hòa, tủ lạnh, đèn LED, máy giặt... Mở rộng phạm vi dán nhãn năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi thị trường đối với sản phẩm có hiệu suất năng lượng cao.
   
  - Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện vận hành tối ưu các nhà máy điện và lưới điện truyền tải, phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống.
   
  - Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền liên tục, rộng rãi để nhân dân biết và thực hiện tiết kiệm điện. Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của nhà nước về tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tổ chức sự kiện tháng tiết kiệm điện hàng năm.
   
  - Đôn đốc các Sở Công Thương hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ thực hiện đầu tư, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng thay thế các trang thiết bị có hiệu suất thấp bằng các thiết bị, dây chuyền sản xuất có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.
   
  - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về định mức sử dụng năng lượng cho đơn vị sản phẩm của ngành, tiểu ngành; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bao gồm: Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011; nghiên cứu bổ sung hành lang pháp lý cho hoạt động mô hình kinh doanh công ty dịch vụ năng lượng (ESCO); các thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp, công trình xây dựng, giao thông vận tải và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
   
  - Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng chỉ tiêu tiết kiệm điện theo năm cho địa phương.
   
  - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, áp dụng chế tài xử phạt đối với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
   
  - Chủ trì xây dựng chương trình điện mặt trời áp mái nhà đối với hộ gia đình, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, bệnh viện, trường học (bao gồm chính sách khuyến khích, truyền thông...).
   
  - Phối hợp với các cơ quan truyền thông Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam,... tuyên truyền Chỉ thị và chương trình điện mặt trời áp mái.
   
  Xem thêm Công văn 7555/VPCP-CN năm 2023 ban hành ngày 30/9/2023.
   
  44 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận