Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe sẽ được sử dụng thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #604931 23/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2033)
  Số điểm: 66310
  Cảm ơn: 99
  Được cảm ơn 1729 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe sẽ được sử dụng thế nào?

  Ngày 22/8/2023 vừa qua là ngày đầu tiên chính thức triển khai phiên đấu giá biển số xe của Bộ Công an. Việc đấu giá biển số xe dự kiến sẽ tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Vậy số tiền thu được từ đấu giá biển số xe sẽ được sử dụng thế nào?
   
  so-tien-thu-duoc-tu-dau-gia-bien-so-xe-se-duoc-su-dung-the-nao
   
  1. Tiền thu từ đấu giá biển số xe được quản lý, sử dụng ra sao?
   
  Căn cứ Điều 22 Nghị định 39/2023/NĐ-CP quy định số tiền thu được từ đấu giá biển số xe sẽ được quản lý, sử dụng như sau:
   
  - Giao Bộ Công an mở một tài khoản chuyên thu tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để thu tiền trúng đấu giá. Tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản chuyên thu của Bộ Công an nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.
   
  - Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá (viết gọn là tiền bán đấu giá) và tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản chuyên thu của Bộ Công an thực hiện kê khai, nộp, quyết toán với cơ quan thuế. Cơ quan thuế quản lý kê khai, nộp, quyết toán khoản thu này theo quy định pháp luật về quản lý thuế.
   
  + Chậm nhất ngày 20 hàng tháng, Bộ Công an (hoặc cơ quan được Bộ Công an giao quản lý thu, nộp tiền bán đấu giá) kê khai, nộp tiền bán đấu giá thu được tháng trước với cơ quan thuế (theo Mẫu số 01/DG ban hành kèm theo Nghị định này). 
   
  Bộ Công an (hoặc cơ quan được Bộ Công an giao quản lý thu, nộp tiền bán đấu giá) thực hiện quyết toán tiền bán đấu giá theo năm (theo Mẫu số 02/DG ban hành kèm theo Nghị định này) theo quy định pháp luật quản lý thuế;
   
  + Số tiền bán đấu giá nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương;
   
  + Tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản chuyên thu của Bộ Công an tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương, cùng với số tiền bán đấu giá thu được trong tháng phát sinh;
   
  + Bộ Công an chịu trách nhiệm xác định, phê duyệt các khoản chi phí tổ chức đấu giá để làm căn cứ tính số tiền đấu giá thu được nộp ngân sách nhà nước.
   
  - Cùng thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, căn cứ vào tiến độ thực hiện và nhu cầu kinh phí, Bộ Công an xây dựng dự toán tương ứng với 30% số tiền thu được từ đấu giá biển số xe năm trước đã nộp ngân sách nhà nước để:
   
  + Phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đấu tranh phòng chống tội phạm.
   
  + Đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ thực hiện công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đảm bảo an ninh trật tự.
   
  Gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Công an theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan.
   
  2. Người đấu giá biển số xe có được hoàn tiền trúng đấu giá?
   
  Căn cứ Điều 23 Nghị định 39/2023/NĐ-CP quy định trường hợp Bộ Công an sẽ hoàn tiền trúng đấu giá cho người đấu giá như sau:
   
  - Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá hoặc văn bản gia hạn thời hạn đăng ký trong trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, người trúng đấu giá chưa đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá gắn với xe thì Bộ Công an sẽ gửi thông báo cho người trúng đấu giá theo địa chỉ đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký đấu giá.
   
  - Trường hợp người trúng đấu giá chết thì người thừa kế hợp pháp của người trúng đấu giá được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp (sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định và không được tính lãi suất) theo quy định pháp luật.
   
  3. Thủ tục hoàn tiền trúng đấu giá biển số xe
   
  (1) Hồ sơ đề nghị hoàn tiền trúng đấu giá gồm có:
   
  - Đơn đề nghị hoàn tiền trúng đấu giá biển số xe ô tô;
   
  - Văn bản khai nhận di sản thừa kế hoặc văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế đã được công chứng theo quy định pháp luật;
   
  - Văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá;
   
  - Giấy ủy quyền (nếu có);
   
  - Căn cước công dân của các đồng thừa kế.
   
  (2) Thời gian hoàn tiền trúng đấu giá
   
  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ đề nghị hoàn tiền, Bộ Công an có trách nhiệm làm thủ tục hoàn trả lại tiền trúng đấu giá biển số cho người thừa kế hợp pháp của người trúng đấu giá như sau:
   
  - Trường hợp hoàn trả trước thời điểm nộp ngân sách nhà nước: Thực hiện hoàn tiền từ tài khoản chuyên thu của Bộ Công an mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
   
  - Trường hợp hoàn trả sau thời điểm nộp ngân sách nhà nước: Bộ Công an có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu hồ sơ đề nghị hoàn trả với các chứng từ nộp ngân sách nhà nước của khoản đã nộp trước đó, nếu phù hợp thì Bộ Công an ban hành quyết định hoàn trả và lập lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước, chuyển cho Kho bạc Nhà nước nơi đã thu ngân sách nhà nước để thực hiện hoàn trả cho người nộp ngân sách nhà nước.
   
  Như vậy, số tiền mà người tham gia đấu giá biển số xe nộp cho Bộ Công an sẽ được dùng để trừ các khoản chi cho tổ chức, thuế, phí thì sẽ được nộp lại cho ngân sách nhà nước sau đó được trích một phần phục vụ công tác an toàn giao thông và đấu tranh phòng chống tội phạm, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ,...
   
  773 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (18/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận