Số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp của NLĐ có được bảo lưu hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #459708 02/07/2017

  Trantranglong
  Top 500
  Female


  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:18/05/2017
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1970
  Cảm ơn: 30
  Được cảm ơn 51 lần


  Số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp của NLĐ có được bảo lưu hay không?

  TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ:
  Xin cho mình hỏi? 
  Nếu trong trường hợp lần thứ nhất tôi nghỉ việc không kịp làm thủ tục và hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong khoảng thời gian 3 tháng sau khi nghỉ việc. Thì sau này khi tôi nghỉ việc lần sau số tiền bảo hiểm thất nghiệp tôi đóng trước đó có được hưởng hay không? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?
   
  TRẢ LỜI:
  Căn cứ vào Khoản 6 Điều 18   Nghị định 28/2015/NĐ-CP Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm và bảo hiểm thất nghiệp, có quy định về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau :
   
  Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
   
  Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau thời hạn nêu trên, tổ chức bảo hiểm xã hội phải thông báo bằng văn bản với trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Thông báo về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
   
  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bảo hiểm xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
   
  Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
   
  Như vậy, với trường hợp của bạn số tiền bạn đóng trước đó được bảo lưu cho lần hưởng tiếp theo bạn nhé..
   
   
  9393 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #459899   04/07/2017

  Chào bạn,

  Tôi thấy câu trả lời này chưa đúng với câu hỏi. Câu trả lời của bạn là dành cho trường hợp đã nộp hồ sơ, đã có quyết định cho hưởng trợ cấp nhưng người lao động không đến nhận. Còn câu hỏi là người lao động không nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng sau khi nghỉ việc.

  Với câu hỏi này thì câu trả lời sẽ là thời gian chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được bảo lưu và sẽ được cộng gộp cho lần thất nghiệp sau.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |