So sánh Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ và Tội giết người

Chủ đề   RSS   
 • #450164 22/03/2017

  Gagagirl

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/05/2016
  Tổng số bài viết (65)
  Số điểm: 415
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 30 lần


  So sánh Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ và Tội giết người

  Tiêu chí

  Tội giết người

  Tội giết người khi thi hành công vụ

  Cơ sở pháp lý

  Điều 93, BLHS 1999

  Điều 97, BLHS 1999

  Chủ thể

  Người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi theo luật định

  Người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi theo luật định.

  + Họ còn phải là những người đang thi hành công vụ nói chung: người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

  + Hoặc có thể là những công dân được huy động làm nhiệm vụ như: tuần tra, canh gác, bảo vệ theo kế hoạch của các cơ quan có thẩm quyền hoặc công dân, vì lợi ích chung của xã hội.

  Khách thể bị xâm phạm

  Quan hệ nhân thân cụ thể là quyền sống của con người

  Quan hệ nhân thân cụ thể là quyền sống của con người

  Hành vi khách quan

  Có hành vi làm chết người khác:

  Dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép trong khi thi hành công vụ và hành vi này phải liên quan trực tiếp đến công vụ mà người đó đang thực hiện

  Lỗi

  Cố ý trực tiếp hoặc gián tiếp

  Cố ý gián tiếp

  Hậu quả

  Chết người

  Chết người

  Hình phạt chính

  Khoản 1, Điều 93

   

   

  1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: “a,…….”

  2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

  Khoản 1, Điều 97

  Ít  hơn so với tội giết người

   

  1. Người nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết người do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

  2. Phạm tội làm chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

  Hình phạt bổ sung

  3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

  Không có hình phạt quản chế hoặc cấm cư trú so với hình phạt bổ sung tại Điều 93

   

  3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

   

  Cập nhật bởi Gagagirl ngày 22/03/2017 07:19:49 CH chính tả

  "Pháp luật là đạo đức biểu hiện ra bên ngoài, đạo đức là pháp luật ẩn giấu bên trong"

  -Abraham Lincoln-

   
  8963 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận