So sánh Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân

Chủ đề   RSS   
 • #410775 23/12/2015

  Kimhuyentr
  Top 500
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2015
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 6624
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 109 lần


  So sánh Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân

  Tòa án và Viện kiểm sát là hai cơ quan đại diện cho nhân quyền, nhân danh Nhà nước thực hành quyền xét xử, quyền công tố, cân bằng cán cân công lý trong xã hội.

  Vậy, hai cơ quan này được tổ chức như thế nào? Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 quy định cụ thể cơ cấu tổ chức cũng như nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan này.

  Tiêu chí so sánh

  Tòa án nhân dân

  Viện Kiểm sát nhân dân

  Chức năng

  Là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp.

  Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

  Nhiệm vụ

  Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

  Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

  Người đứng đầu

  Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

  Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

  Hệ thống tổ chức

  • Tòa án nhân dân tối cao
  • Tòa án nhân dân cấp cao
  • Tòa án nhân dân cấp tỉnh
  • Tòa án nhân dân cấp huyện
  • Tòa án quân sự các cấp
  • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
  • Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao
  • Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh
  • Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện
  • Viện Kiểm sát quân sự các cấp

  Cơ cấu tổ chức của cơ quan cao nhất

  • Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
  • Bộ máy giúp việc
  • Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
  • Nhân sự Tòa án nhân dân tối cao gồm có: Chánh án, các Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm tra viên, thư ký Tòa án, các công chức, viên chức và người lao động.
  • Ủy ban kiểm sát
  • Văn phòng
  • Cơ quan điều tra
  • Các cục, vụ, viện tương đương
  • Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, các cơ quan báo chí và các đơn vị sự nghiệp công lập khác
  • Viện Kiểm sát quân sự trung ương
  • Nhân sự Viện Kiểm sát nhân dân tối cao gồm có: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên; Thủ trưởng, các Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên; công chức khác, viên chức và người lao động khác.

  Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

  • Tòa án được tổ chức độc lập theo thẩm quyền xét xử
  • Tòa án xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn của luật tố tụng
  • Tòa án xét xử đảm bảo kịp thời, công bằng, công khai và chỉ tuân theo pháp luật.
  • Tòa án xét xử đảm bảo chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, đảm bảo quyền bình đẳng và quyền tranh tụng.
  • Viện kiểm sát nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo.
  • Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên.
  • Viện kiểm sát cấp trên có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật của Viện kiểm sát cấp dưới.
  • Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên có quyền rút, đình chỉ, hủy bỏ quyết định trái pháp luật của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp dưới.

   

  Ngày truyền thống

  13/9

  26/7

  Nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu

  • Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước có những nhiệm vụ, quyền hạn như sau:
  • Nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Quốc hội
  • Tổ chức công tác xét xử của Tòa án nhân dân tối cao
  • Chủ tọa phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
  • Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật
  • tổng kết phát triển án lệ, công bố án lệ.
  • Chỉ đạo việc soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết
  • ban hành hoặc phối hợp ban hành văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền theo Luật ban hành văn bản pháp luật
  • Trình Quốc hội phê chuẩn việc đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án TANDTC, Thẩm phán
  • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh trong Tòa án
  • Quyết định luân chuyển, điều động, biệt phái Thẩm phán
  • Trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể Tòa án nhân dân các cấp dưới
  •  Quyết định việc tổ chức Tòa chuyên trách
  • Quyết định phân bổ biên chế, tổ chức quản lý biên chế, cán bộ, tài sản công của ngành Tòa án

   

  • Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao do Quốc hội bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm teo đề nghị của Chủ tịch nước có những nhiệm vụ, quyền hạn như sau:
  • Nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Quốc hội
  • Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác và xây dựng Viện kiểm sát nhân dân
  • Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị, điều lệ, quy chế, chế độ công tác áp dụng đối với Viện kiểm sát nhân dân
  • Quy định bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  • Trình Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền
  • Kiến nghị xây dựng luật, pháp lệnh; chỉ đạo việc xây dựng và trình dự án luật, pháp lệnh theo quy định của pháp luật
  • Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội

  Các chức danh tư pháp

  • Chánh án;
  • Phó Chánh án;
  • Thẩm phán;
  • Hội thẩm;
  • Thư ký Tòa án;
  • Thẩm tra viên.
  • Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự các cấp;
  • Kiểm sát viên;
  • Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra;
  • Điều tra viên;
  • Kiểm tra viên.

   

  Cập nhật bởi Kimhuyentr ngày 23/12/2015 03:07:09 CH
   
  98792 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn Kimhuyentr vì bài viết hữu ích
  trungkienn (25/09/2021) ThuyDuyenMinhTuyet (17/03/2019) yennhi2997nguyentg@gmail.com (04/09/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận