So sánh tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm, bảo hiểm trùng

Chủ đề   RSS   
 • #519486 30/05/2019

  So sánh tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm, bảo hiểm trùng

   

  Tái bảo hiểm

  Đồng bảo hiểm

  Bảo hiểm trùng

  Khái niệm

  Là phân chia rủi ro đã được bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm gốc cho 1 hoặc tập thể những công ty nhận tái bảo hiểm

  Là phương thức phân tán rủi ro theo chiều ngang, bằng cách tập hợp nhiều doanh nghiệp cũng tham gia bảo hiểm cho 1 đối tượng, rủi ro tổn thất của đối tượng này được các doanh nghiệp bảo hiểm cùng gánh chịu theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước đó.

  bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm.

  Điều kiện của DN

  Phải được phép kinh doanh tái bảo hiểm

  Được phép kinh doanh bảo hiểm

  Được phép kinh doanh bảo hiểm

  Người trực tiếp BT

  Khi có rủi ro xảy ra, nhà bảo hiểm gốc sẽ đứng ra bồi thường hết 100% giá trị hợp đồng, sau đó nhà bảo hiểm gốc sẽ được hoàn lại một phần số tiền từ các nhà nhận tái BH với tỷ lệ bồi thường tuân theo hợp đồng tái BH

  Khi có rủi ro xảy ra, người trực tiếp bồ thường là các công ty tham gia đồng bảo hiểm với mức tỷ lệ bồi thường tuân theo hợp đồng đồng bảo hiểm.

  Trách nhiệm bồi thường dựa trên tỷ lệ mà daonh nghiệp bảo hiểm kí, không cần liên đới chịu trách cho các nhà đồng bảo hiểm khác ngày cả khi các nhà đồng BH không có khả năng chi trả.

   

  mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng mà bên mua bảo hiểm đã giao kết. Tổng số tiền bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản.

  Đối tượng

  Tài sản

  Trách nhiệm dân sự

  Con người

  Rủi ro đã được bảo hiểm

  Tài sản

  Mối quan hệ pháp lý

  Giữa khách hàng với doanh nghiệp bảo hiểm gốc

  Giữa doanh nghiệp bảo hiểm gốc với doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm

  Giữa khách hàng với tất cả doanh nghiệp bảo hiểm trong hợp đồng đồng bảo hiểm

   

  Giữa khách hàng với từng doanh nghiệp bảo hiểm nhận bảo hiểm cho cùng một đối tượng tài sản.

   

   
  19623 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lqc2010 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/05/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận