So sánh sự khác biệt giữa Người lao động và Viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #588147 25/07/2022

  So sánh sự khác biệt giữa Người lao động và Viên chức

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019 thì:

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

  [...]”

  Như vậy, Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 thì:

  Điều 13. Hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

  [...]”

  Như vậy, sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động chính là Hợp đồng lao động.

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động 2019 thì:

  Điều 90. Tiền lương

  1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

  [...]”

  Như vậy, tiền lương của NLĐ là số tiền mà NSDLĐ trả theo thỏa thuận trong Hợp đồng lao động mà NLĐ và NSDLĐ ký hết.

  Theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức 2010 thì:

  Điều 2. Viên chức

  Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.”

  Như vậy, viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  Kết luận: Có thể thấy khác biệt lớn nhất giữa NLĐ và viên chức chính là: NLĐ là người làm việc cho NSDLĐ theo nội dung trong HĐLĐ và được NSDLĐ trả lương theo thỏa thuận. Còn viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc và được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

   
  1490 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn vantrinh4120@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/07/2022) vantrinh4120@gmail.com (25/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588261   27/07/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (340)
  Số điểm: 2849
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  So sánh sự khác biệt giữa Người lao động và Viên chức

  Cám ơn thông tin chia sẻ từ bài viết của bạn. Theo thông tin từ bạn chia sẻ thì mình hiểu là người lao động là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và được hưởng lương từ người sử dụng lao động, viên chức là người làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc và hưởng lương từ đơn vị sự nghiệp công lập. Bài viết của bạn rất hữu ích. Mong sẽ được nhận thêm nhiều bài viết từ bạn. 

   
  Báo quản trị |  
 • #588547   28/07/2022

  So sánh sự khác biệt giữa Người lao động và Viên chức

  cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Theo đó, điểm khác biệt đặc trưng của NLĐ và Viên chức là  NLĐ là người làm việc cho NSDLĐ theo nội dung trong HĐLĐ và được NSDLĐ trả lương theo thỏa thuận. Còn viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc và được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; viên chức được tuyển dụng theo 02 hình thức: thi tuyển và xét tuyển.

   
  Báo quản trị |