So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các chế tài thương mại theo LTM 2005 và các loại trách nhiệm dân sự tương ứng theo BLDS

Chủ đề   RSS   
 • #500505 25/08/2018

  So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các chế tài thương mại theo LTM 2005 và các loại trách nhiệm dân sự tương ứng theo BLDS

  Chế tài

  LTM

  BLDS

  Phạt vi phạm

  Đều là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm hoặc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng.

   

  Do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 Luật này

  Do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác (Điều 418)

  Bồi thường thiệt hại

  Đều là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.

   

  Bao gồm giá trị tổn thât thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm. (Điều 302)

  Giá trị bồi thường thiệt hại là lợi ích mà lẽ ra bên bị vi phạm được hưởng do hợp đồng mang lại và chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng (Điều 419)

  Hủy bỏ hợp đồng

  Có thể thỏa thuận hành vi vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy hợp đồng

   

  • Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng (Điều 312)
  • Không phải bồi thường thiệt hại nếu không vi phạm nghĩa vụ thông báo mà gây thiệt hại.
  • Một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng (Điều 423)
  • Phát sinh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại khi có thiệt hại xảy ra do vi phạm hợp đồng.

  Tạm ngừng/ Hoãn thực hiện hợp đồng

  • Khái niệm: Tạm thời không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng
  • Khi tạm ngừng, hoãn hợp đồng vẫn còn hiệu lực, giá trị thi hành

  Quy định trường hợp tạm ngừng (Điều 308):

  • Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên thỏa thuận là điều kiện để tạm ngừng thực hiện hợp đồng
  • Một bên vi phạm nghĩa vụ cơ bản hợp đồn

  Được quyền hoãn nếu được bên có quyền đồng ý (Điều 354)

   

   
  13760 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận