So sánh quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

Chủ đề   RSS   
 • #515624 23/03/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 597 lần


  So sánh quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

  So sánh quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

  >>> So sánh quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp

  Giống nhau: Chủ sở hữu quyền tác giả và tác giả đều là những chủ thể được bảo hộ quyền tác giả theo quy định pháp luật. Tuy nhiên quyền lợi mà pháp luật bảo vệ với mỗi chủ thể khác nhau là khác nhau

   

  Quyền tác giả

  Chủ sở hữu quyền tác giả

  Khái niệm

  Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

  Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật sở hữu trí tuệ

  Quyền

  Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

   

  Nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản quy định tại Điều 20 về quyền tài sản của Luật sở hữu trí tuệ

   

  Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả khi họ sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm.

   

  Nhưng chủ sở hữu quyền tác giả còn có thể là các đồng tác giả khi những người này sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để cùng sáng tạo ra tác phẩm. Khi đó, họ có chung các quyền quy định tại điều 19 và điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 với tác phẩm đó.

  Phạm vi quyền đối với một số trường hợp

  => Tác giả luôn luôn có quyền nhân thân đối với tác phẩm

   

   

  Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả sẽ có các quyền quy định tại  Điều 20 và khoản 3 Điều 19  trừ trường hợp có thoả thuận khác.

  => chỉ có quyền tài sản và có thể có quyền công bố đối với tác phẩm.

  Căn cứ:

  - Luật sở hữu trí tuệ 2005

  - Luật sở hữu trí tuệ 2009

   

   
  10089 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận