So sánh hoạt động đánh giá môi trường chiến lược với hoạt động đánh giá tác động môi trường

Chủ đề   RSS   
 • #519490 30/05/2019

  So sánh hoạt động đánh giá môi trường chiến lược với hoạt động đánh giá tác động môi trường

   

   

  Hoạt động đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

  Hoạt động đánh giá tác động môi trường. (ĐTM)

  Khái niệm

  Là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển để đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường, làm nền tảng và được tích hợp trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững (khoản 22 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014).

  Là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó (khoản 23 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014).

  Đối tượng thực hiện

  Quy hoạch, chiến lược phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, hành lang kinh tế, vành đai kinh tế, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khai thác sử dụng tài nguyên quy mô liên tỉnh,… (khoản 1 Điều 13 LBVMT 2014)

  Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, thủ tướng chính phủ; sử dụng đất khu bảo tồn, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử – văn hóa, khu di sản thế giới…; có nguy cơ tác động xấu đến môi trường (khoản 1 Điều 18 LBVMT 2104)

  Chủ thể thực hiện

  Cơ quan được giao nhiệm vụ (khoản 1 Điều 14)

  Chủ dự án đầu tư (khoản 1 điều 19)

  Nguyên tắc thực hiện

  Thực hiện đồng thời với quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. (khoản 2 Điều 14)

  Thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị (khoản 2 điều 19)

  Nội dung báo cáo

  – Sự cần thiết, cơ sở pháp lý của nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

  – Phương pháp thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.

  – Tóm tắt nội dung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

  – Môi trường tự nhiên và kinh tế – xã hội của vùng chịu sự tác động bởi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

  – … (điều 15)

   – Xuất xứ của dự án, chủ dự án, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án; phương pháp đánh giá tác động môi trường.

  – Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và các hoạt động của dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

  – … (điều 22)

  Hình thức thể hiện kết quả

  Được xem xét tích hợp vào nội dung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (khoản 3 Điều 14)

  Hình thức báo cáo đánh giá tác động môi trường

   

  Cập nhật bởi lqc2010 ngày 30/05/2019 11:23:11 CH sai chính tả
   
  11295 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lqc2010 vì bài viết hữu ích
  QNU (16/10/2023) ThanhLongLS (31/05/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận