So sánh Doanh nghiệp tư nhân với Hộ kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #413561 17/01/2016

  Kimhuyentr
  Top 500
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2015
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 6624
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 106 lần


  So sánh Doanh nghiệp tư nhân với Hộ kinh doanh

  Doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh là hai loại hình kinh doanh đơn giản, không có tư cách pháp nhân, chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn về hoạt động kinh doanh, không được phát hành chứng khoán.

  Quy chế pháp lý của Hộ kinh doanh được quy định cụ thể trong Nghị định 78/2015/NĐ-CP

  Một số sự khác biệt của loại hình kinh tế này như sau:

  Tiêu chí

  Doanh nghiệp tư nhân

  Hộ kinh doanh

   

  Tư cách pháp nhân

  Không có tư cách pháp nhân

  Chủ Doanh nghiệp

  Chịu trách nhiệm vô hạn đối với các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh

  Quy mô kinh doanh

  Quy mô nhỏ nhưng lớn hơn hộ kinh doanh. Có thể do cá nhân nước ngoài làm chủ

  Nhỏ hơn Doanh nghiệp tư nhân, là hình thức kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người là người Việt Nam hoặc một hộ gia đình làm chủ.

  Số lượng người lao động

  Không giới hạn số lượng lao động

  Dưới 10 lao động, trên 10 lao động phải đăng ký thành lập Doanh nghiệp

  Điều kiện kinh doanh

  Phải có Giấy đăng ký kinh doanh, có con dấu

  Có Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh

  Chủ thể thành lập

  Người Việt Nam, có thể là người nước ngoài, thỏa mãn các điều kiện về hành vi thương mại do pháp luật nước đó quy định

  Phải là người Việt Nam

  Loại hình kinh doanh

  Được phép kinh doanh xuất, nhập khẩu

  Không được phép kinh doanh xuất nhập khẩu

  Cơ cấu tổ chức, quản lý

  Cơ cấu tổ chức, quản lý ở Doanh nghiệp tư nhân chặt chẽ hơn ở Hộ kinh doanh

   

   
  88856 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận