So sánh doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam và doanh nghiệp vốn nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #526793 29/08/2019

  So sánh doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam và doanh nghiệp vốn nước ngoài

  Xét về tư cách pháp lý: công ty 100% vốn Việt Nam và công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhưng thành lập trên lãnh thổ Việt Nam - theo pháp luật Việt Nam thì đều xem là công ty Việt Nam.
   
  Do đó, các vấn đề về ưu đãi thuế, các quy định pháp lý liên quan đến việc vận hành, hoạt động của 2 loại doanh nghiệp này phần lớn là như nhau.
   
  Chỉ có khác biệt một số vấn đề như:
   
  - Công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư, khi thay đổi các nội dung liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì còn phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; 
   
  -  Phải có văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.
   
  "Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
   
  1. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:
   
  a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
   
  b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.
   
  - Hoạt  động xuất/nhập khẩu của công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải tuân thủ quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP 
   
  Còn về vấn đề đóng BHXH của người lao động tại công ty có vốn nước ngoài thì không có gì khác biệt.
   
  13327 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Camgiangsn vì bài viết hữu ích
  hyphens_vn (23/05/2021) ThanhLongLS (30/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #527811   06/09/2019

  embesatthu
  embesatthu
  Top 500
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/02/2019
  Tổng số bài viết (130)
  Số điểm: 771
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 91 lần


  Camgiangsn viết:

  Xét về tư cách pháp lý: công ty 100% vốn Việt Nam và công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhưng thành lập trên lãnh thổ Việt Nam - theo pháp luật Việt Nam thì đều xem là công ty Việt Nam.
   
  Do đó, các vấn đề về ưu đãi thuế, các quy định pháp lý liên quan đến việc vận hành, hoạt động của 2 loại doanh nghiệp này phần lớn là như nhau.
   
  Chỉ có khác biệt một số vấn đề như:
   
  - Công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư, khi thay đổi các nội dung liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì còn phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
   
  ...

  Chào bạn!

  Về vấn đề bạn nêu ra trên em thấy chưa vững chắc.

  Ví dụ, doanh nghiệp FDI đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở thì theo Điều 40 của NĐ 78 chỉ cần:

  - Thông báo

  - Quyết định

  - Ngoài ra tùy trường hợp có thể có Biên bản, ĐIều lệ (khác tỉnh), còn tuyệt nhiên Điều 40 không quy định phải có thủ tục liên quan ĐKĐT.

  I can neither confirm nor deny details of any information without the Secretary's approval.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn embesatthu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/09/2019)
 • #528313   15/09/2019

  embesatthu viết:

   

  Camgiangsn viết:

   

  Xét về tư cách pháp lý: công ty 100% vốn Việt Nam và công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhưng thành lập trên lãnh thổ Việt Nam - theo pháp luật Việt Nam thì đều xem là công ty Việt Nam.
   
  Do đó, các vấn đề về ưu đãi thuế, các quy định pháp lý liên quan đến việc vận hành, hoạt động của 2 loại doanh nghiệp này phần lớn là như nhau.
   
  Chỉ có khác biệt một số vấn đề như:
   
  - Công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư, khi thay đổi các nội dung liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì còn phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
   
  ...

   

   

  Chào bạn!

  Về vấn đề bạn nêu ra trên em thấy chưa vững chắc.

  Ví dụ, doanh nghiệp FDI đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở thì theo Điều 40 của NĐ 78 chỉ cần:

  - Thông báo

  - Quyết định

  - Ngoài ra tùy trường hợp có thể có Biên bản, ĐIều lệ (khác tỉnh), còn tuyệt nhiên Điều 40 không quy định phải có thủ tục liên quan ĐKĐT.

  Chào bạn,

  Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì ngoài quy định chung của pháp luật về doanh nghiệp bạn cần xem thêm quy định pháp luật về đầu tư, cụ thể bạn có thể xem quy định tại Luật đầu tư 2014 nhé. Cụ thể tại Điều 22 có quy định: "Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này..". Theo đó thì đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì trước khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp như bình thường bạn cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã. Đồng thời theo Điều 40 của Luật đầu tư thì khi bạn có thay đổi các nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bạn cần thực hiện thủ tục điều chỉnh tương ứng cho phù hợp.

   
  Báo quản trị |  
 • #528382   15/09/2019

  embesatthu
  embesatthu
  Top 500
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/02/2019
  Tổng số bài viết (130)
  Số điểm: 771
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 91 lần


  Camgiangsn viết:

  Chào bạn,

  Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì ngoài quy định chung của pháp luật về doanh nghiệp bạn cần xem thêm quy định pháp luật về đầu tư, cụ thể bạn có thể xem quy định tại Luật đầu tư 2014 nhé. Cụ thể tại Điều 22 có quy định: "Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này..". Theo đó thì đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì trước khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp như bình thường bạn cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã. Đồng thời theo Điều 40 của Luật đầu tư thì khi bạn có thay đổi các nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bạn cần thực hiện thủ tục điều chỉnh tương ứng cho phù hợp.

  Chào bạn!

  Về nội dung của bạn em tư vấn như sau:

  Thứ nhất, trong Luật đầu tư không có từ "xin". Không có thủ tục "xin cấp".

  Thứ hai, Điều 37 & 40 mà bạn nêu cũng không ổn.

  I can neither confirm nor deny details of any information without the Secretary's approval.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn embesatthu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/09/2019)
 • #530025   30/09/2019

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1980)
  Số điểm: 13313
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 255 lần


  Để xem xét một cách đơn giản thì bạn embesatthu chỉ cần xác định hai vấn đề sau thôi:

  - Thứ nhất, công ty có thực hiện hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không?

  - Thứ hai, việc công ty thay đổi địa chỉ trụ sở có làm thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không?

  Nếu có thì bạn sẽ phải tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước, sau khi đã được thay đổi thì mới có thể thực hiện thủ tục điều chỉnh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |