So sánh đại lý bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Chủ đề   RSS   
 • #519469 30/05/2019

  So sánh đại lý bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm đều là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm tuy nhiên giữa hai loại hình doanh nghiệp này có sự khác biệt. Mời các bạn tham khảo bảng so sánh dưới đây.

   

  Đại lý bảo hiểm

  Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Hoạt động

  + Tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm.

  (Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm)

  + Nội dung hoạt động (Điều 85 Luật Kinh doanh bảo hiểm)

  • Giới thiệu, chào bán bảo hiểm
  • Thu xếp việc giao kết hợ đồng bảo hiểm
  • Thu phí bảo hiểm
  • Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
  • Tìm kiếm khách hàng và tư vấn trực tiếp sản phẩm bảo hiểm và chào bán sản phẩm  bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm quyền đến khách hàng

   

                                                

  + Tổ chức có tư cách pháp nhân kinh doanh độc lập chuyên kinh doanh trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm (Điều 89 Luật Kinh doanh bảo hiểm)

  + Nội dung hoạt động (Điều 44 Nghị định 73/2016)

  • Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm bên mua bảo hiểm.
  • Tư vấn cho bên mua bảo hiểm việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm
  • Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm bên mua bảo hiểm
  • Thực hiện công việc khác có liên quan đến thực hiện Hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm
  • Tìm kiếm Khách hàng và giới thiệu, tư vấn nhiều sản phẩm bảo hiểm của các  doanh nghiệp bảo hiểm để khách hàng chọn lựa (không chào bán)

  Hoa hồng thực hưởng

  Hưởng % hoa hồng trên phí bảo hiểm thu được từ khách hàng

  Hưởng % hoa hồng của công ty bảo hiểm và khách hàng chi trả theo thỏa thuận 2 bên

  Trách nhiệm pháp lý

  Đại lý là cá nhân hoặc tổ chức được công ty bảo hiểm ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ nhất định nên công ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm cuối cung về các hành vi của đại lý đối với khách hàng

  + không cần mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

  + Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là tổ chức kinh doanh độc lập, thay mặt khách hàng giao dịch với các doanh nghiệp bảo hiểm lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất cho khách hàng  nên doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình trước pháp luật

  + phải mua bảo hiểmtrách nhiệm nghề nghiệp

   

   
  4686 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lqc2010 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/05/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #519479   30/05/2019

  Đại lý bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đều là trung gian, thực hiện việc thu xếp hợp đồng bảo hiểm; đều có hưởng hoa hồng và đều phải được dào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ,tư vấn khách hàng.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuongdung003 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/05/2019)