So sánh các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Chủ đề   RSS   
 • #504235 09/10/2018

  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (543)
  Số điểm: 77128
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 178 lần


  So sánh các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

  So sánh các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

  Giao dịch dân sự là sự thoả thuận, thống nhất ý chí các bên, tuy nhiên không phải bao giờ các bên cũng tự nguyện thực hiện nghĩa vụ đã xác lập. Do đó, để bảo đảm quyền lợi các bên tham gia việc cần thiết phải có các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.  

  Hiện nay, có 09 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, bao gồm: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, ký quỹ, ký cược, bảo lưu quyền sở hữu, tín chấp, bảo lãnh, cầm giữ tài sản. Trong đó, bảo lưu quyền sở hữu và cầm giữ tài sản là hai biện pháp bảo đảm mới đựợc bổ sung trong Bộ luật Dân sự 2015.

  Giống nhau: Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ:

  - Do các bên thoả thuận;

  - Bổ sung cho hợp đồng chính;

  - Ràng buộc các bên thực hiện nghĩa vụ đã xác lập;

  - Chỉ áp dụng khi có sự vi phạm nghĩa vụ.

  Khác nhau:

   

  Tiêu chí

  Cầm cố

  Thế chấp

  Đặt cọc

  Ký quỹ

  Ký cược

  Bảo lưu quyền sở hữu tài sản

  Tín chấp

  Bảo lãnh

  Cầm giữ tài sản

  Cơ sở pháp lý

  Điều 309-316

  Điều 317-327

  Điều 328

  Điều 330

  Điều 329

  Điều 331-334

  Điều 344-345

  Điều 335-343

  Điều 346-350

  Khái niệm

  Giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

  Dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia 

  Giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác  trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng

  Bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ

  Bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê

  Bên bán bảo lưu quyền sở hữu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ thì mới chuyển giao cho bên mua

  Tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng của pháp luật

  Người thứ ba cam kết với bên có sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

  Bên có quyền đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

  Chủ thể

  Bên cầm cố; Bên nhận cầm cố

  Bên thế chấp; Bên nhận thế chấp; Bên giữ tài sản (nếu có)

  Bên đặt cọc; Bên nhận đặt cọc

  Bên ký quỹ; Bên có quyền; Tổ chức tín dụng

  Bên ký cược; Bên nhận ký cược

  Bên bán (bên bảo lưu quyền sở hữu); Bên mua

  Bên cho vay; Bên vay; Tổ chức chính trị - xã hội cơ sở

  Bên bảo lãnh; Bên nhận bảo lãnh; Bên được bảo lãnh

  Bên cầm giữ;

  Bên bị cầm giữ

  Đối tượng

  Tài sản của bên cầm cố, như động sản, các loại giấy tờ có giá

  Tài sản của bên thế chấp, gồm: động sản, bất động sản, tài sản hình thành trong tương lai,…

  Tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác 

  Tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá

  Tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác

  Tài sản của bên bán (quyền sở hữu tài sản)

  Tiền

  Tài sản của bên bảo lãnh

  Tài sản chiếm giữ hợp pháp của bên có quyền

  Bản chất

  Bắt buộc phải có sự chuyển giao tài sản

  Không chuyển giao tài sản, chỉ giao các loại giấy tờ chứng minh tình trạng pháp lý của tài sản

  Bảo đảm cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng

  Tài sản không giao cho bên có quyền

  Bảo đảm bên thuê sẽ trả lại tài sản thuê

  Ghi nhận quyền sở hữu bên bán

  Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thuộc trái quyền

  Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thuộc trái quyền

  Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của bên vi phạm

  Hình thức

  Phải lập thành văn bản

  Phải lập thành văn bản; Đối với trường hợp luật định phải công chứng, chứng thực

  Phải lập thành văn bản

   

  Không đòi hỏi phải lập thành văn bản

   

  Phải lập thành văn bản

  Phải lập thành văn bản; Đối với trường hợp luật định phải công chứngchứng thực

   

  Hiệu lực đối kháng với người thứ ba

  Không

   

  Không

   

  Không

   

  Không

   

  Không

   

  Việc hiểu và nắm rõ quy định của từng biện pháp bảo đảm, cho phép lựa chọn, sử dụng biện pháp phù hợp, từ đó bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích của các bên tham gia giao dịch.

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  53552 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #552983   27/07/2020

  ledinhthien
  ledinhthien
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/05/2020
  Tổng số bài viết (191)
  Số điểm: 1000
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 6 lần


  Trong bài viết của bạn định nghĩa theo Điều 344 Bộ luật Dân sự 2015 thì khái niệm tín chấp là việc “tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo quy định của pháp luật” tuy nhiên theo quan điểm của mình trường hợp Bảo đảm bằng tín chấp của tổ chức chính trị - xã hội chỉ là một trong những trường hợp vay tín chấp và đây là trường hợp cụ thể, tiêu biểu nên được quy định còn việc vay tín chấp sẽ rộng hơn rất nhiều so với khái niệm bạn định nghĩa.

   
  Báo quản trị |