So sánh bảo lãnh và tín chấp trong dân sự

Chủ đề   RSS   
 • #521783 26/06/2019

  So sánh bảo lãnh và tín chấp trong dân sự

  Căn cứ pháp lý so sánh: Bộ Luật dân sự 2015

  Giống:

  • Đều là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
  • Do bên thứ 3 thực hiện
  • Đều là biện pháp đối nhân

  Khác:

  Tiêu chí

  Bảo lãnh

  Tín chấp

  CSPL

  Điều 335 BLDS 2015

  Điều 344 BLDS 2015

  Hình thức

  Không bắt buộc hình thức cụ thể nào

  Việc cho vay có bảo đảm bằng tín chấp phải được lập thành văn bản có xác nhận của tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm bằng tín chấp về điều kiện, hoàn cảnh của bên vay vốn

  Đối tượng

  Bên bảo lãnh có thể là cá nhân, tổ chức, bảo lãnh cho các nghĩa vụ dân sự khác

  Tín chấp chỉ có tổ chức chính trị- xã hội theo quy định mới được bảo đảm tín chấp cho thành viên của tổ chức mình trong quan hệ vay vốn tại các quan hệ tín dụng.

  Chủ thể

  Bên bảo lãnh có thể là tổ chức hoặc cá nhân 

  Bên tín chấp là tổ chức chính trị xã hội

  Nội dung

  Bảo lãnh cho một hoặc nhiều nghĩa vụ dân sự

  Tín chấp cho cá nhân là thành viên của tổ chức mình trong quan hệ vay vốn với tổ chức tín dụng

  Trách nhiệm

  Bên bảo lãnh có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ mà bên đc bảo lãnh chưa hoàn thành cho bên nhận bảo lãnh

  Bên bảo đảm tín chấp thì các tổ chức chính trị xã hội k có nghĩa vụ thực hiện thay cho bên đc bảo đảm tín chấp ( tức bên đi vay nợ) . nghĩa vụ của họ chỉ là giám sát và đôn đốc việc trả nợ của bên đi vay

   

   
  19989 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuytien317 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận