Số lượng người đại diện pháp luật của Công ty TNHH

Chủ đề   RSS   
 • #581365 12/03/2022

  bhnghia99

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:09/03/2022
  Tổng số bài viết (51)
  Số điểm: 366
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Số lượng người đại diện pháp luật của Công ty TNHH

  Việc một công ty TNHH có thể có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật có lẽ vẫn còn là băn khoăn của không ít doanh nghiệp?

  Về vấn đề này, tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

  2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Theo quy định trên, Công ty TNHH cho nên công ty có thể có có một hoặc nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật Tuy nhiên, nếu công ty có từ hai người đại diện pháp luật trở lên thì Điều lệ công ty nên quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Nếu không thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp

   

   
  355 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #589645   14/08/2022

  Số lượng người đại diện pháp luật của Công ty TNHH

  Cảm ơn về bài viết hữu ích của bạn. Mình cũng xin thông tin thêm về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH. Theo đó, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH được quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020 cụ thể như sau:

  1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
   
  2. Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
   
  3. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.
   
  4. Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1, Điều 13, Luật Doanh nghiệp 2020
   
  Báo quản trị |