Số lượng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026?

Chủ đề   RSS   
 • #567279 30/01/2021

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 196 lần


  Số lượng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026?

  Nội dung này chúng ta có thể tham khảo quy định tại Khoản 10 Điều 2 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019 (sẽ có hiệu lực từ 01/7/2020) như sau:

  "Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

  ...

  10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 32 như sau:

  “1. Hội đồng nhân dân xã gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở xã bầu ra.

  Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

  a) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ hai nghìn dân trở xuống được bầu mười lăm đại biểu;

  b) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có trên hai nghìn dân đến dưới ba nghìn dân được bầu mười chín đại biểu;

  c) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ ba nghìn dân đến bốn nghìn dân được bầu hai mươi mốt đại biểu; có trên bốn nghìn dân thì cứ thêm một nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi đại biểu;

  d) Xã không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này có từ năm nghìn dân trở xuống được bầu hai mươi lăm đại biểu; có trên năm nghìn dân thì cứ thêm hai nghìn năm trăm dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi đại biểu. "

  Hoặc chúng ta có thể xem tại link sau:

  https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/26511/chinh-thuc-giam-so-luong-dai-bieu-hdnd-cap-tinh-huyen-xa

   
  288 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận