Sơ lược quy định về trợ giúp pháp lý hiện nay

Chủ đề   RSS   
 • #501212 31/08/2018

  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Sơ lược quy định về trợ giúp pháp lý hiện nay

  Trợ giúp pháp lý theo định nghĩa tại Điều 2 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

  Theo đó, nhà nước có những chính sách cụ thể về trợ giúp pháp lý gồm:

  1. Trợ giúp pháp lý là trách nhiệm của Nhà nước.

  2. Nhà nước có chính sách để bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

  3. Nhà nước có chính sách nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý, thu hút các nguồn lực thực hiện trợ giúp pháp lý.

  4. Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích, ghi nhận và tôn vinh các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp cho hoạt động trợ giúp pháp lý.

  Cụ thể những nhóm người sau đây thuộc diện được trợ giúp pháp lý:

  - Người có công với cách mạng.

  - Người thuộc hộ nghèo.

  - Trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng.

  - Người dân tộc thiểu số thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  - Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

  - Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

  - Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính: người cao tuổi; người khuyết tật; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; nạn nhân của hành vi mua bán người; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị hại trong vụ án hình sự; nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; người nhiễm chất độc da cam/dioxin; người nhiễm HIV/AIDS.

  Các đối tượng trên sẽ trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.

   
  911 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận