Số lần thông báo tham gia xử lý kỷ luật sa thải?

Chủ đề   RSS   
 • #513313 31/01/2019

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 192 lần


  Số lần thông báo tham gia xử lý kỷ luật sa thải?

  Căn cứ theo Khoản 12 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động quy định như sau:

  "...

  a) Người sử dụng lao động thông báo nội dung, thời gian, địa điểm cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đến thành phần tham dự quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 123 của Bộ luật lao động, đảm bảo các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp và tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động khi có sự tham gia của các thành phần thông báo.

  ..."

   

  => Theo quy định trên thì pháp luật không còn quy định về số lần mà người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động nữa mà pháp luật chỉ quy định rằng người sử dụng lao động thông báo nội dung, thời gian, địa điểm cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đến thành phần tham dự quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 123 của Bộ luật lao động 2012, đảm bảo các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp và tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động khi có sự tham gia của các thành phần thông báo. Có thể hiểu rằng người sử dụng lao động chỉ cần gửi một lần thông báo cho người lao động thì trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo người lao động phải xác nhận tham dự cuộc họp. Trường hợp người lao động không xác nhận tham dự cuộc họp, hoặc nêu lý do không chính đáng, hoặc đã xác nhận tham dự nhưng không đến họp thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành xử lý kỷ luật lao động.

  Có thể kiểm tra qua link sau:

  https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/21719/xu-ly-ky-luat-lao-dong-se-tien-hanh-nhanh-chong-hon

   

   
  1159 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận