Sinh viên nợ môn có được hoãn nghĩa vụ quân sự?

Chủ đề   RSS   
 • #504221 09/10/2018

  Sinh viên nợ môn có được hoãn nghĩa vụ quân sự?

  Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định như sau:

  "Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

  1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

  a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

  b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

  c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

  d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

  đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

  e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

  g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

  [...]". 

  Theo quy định trên thì sinh viên chỉ được hoãn nghĩa vụ quân sự trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thôi ạ. Ví dụ như khóa đào tạo của trường đại học sinh viên đang theo học là 2013-2017 thì sinh viên chỉ được tạm hoãn NVQS trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2017 thôi ạ, sau năm 2017 thì sinh viên đó không còn thuộc diện được tạm hoãn. Trường hợp sinh viên nợ môn nên chưa tốt nghiệp được là do lỗi của sinh viên đó, không thuộc trường hợp tạm hoãn NVQS như nêu trên.

   
  4601 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận