Sinh viên lôi kéo người khác sử dụng ma túy có bị thôi học?

Chủ đề   RSS   
 • #590146 27/08/2022

  danluan123
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (899)
  Số điểm: 6550
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 58 lần


  Sinh viên lôi kéo người khác sử dụng ma túy có bị thôi học?

  Có thể thấy, nhiều trường hợp sinh viên không tuân thủ nội quy, quy định của nhà trường thậm chí có dấu hiệu của hình sự. Tuy nhiên, vấn đê đặt ra là trường hợp sinh viên lôi kéo người khác sử dụng cùng ma túy thì chế tài từ nhà trường có bắt thôi học?

  Tại Khoản 1 Điều 9 Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT quy định hình thức kỷ luật và nội dung vi phạm như sau:
   
  1. Những sinh viên có hành vi vi phạm thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể được nhắc nhở, phê bình hoặc phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:
   
  a) Khiển trách: áp dụng đối với sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ;
   
  b) Cảnh cáo: áp dụng đối với sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng;
   
  c) Đình chỉ học tập có thời hạn: áp dụng đối với những sinh viên đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên không được làm; sinh viên vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Tùy từng trường hợp cụ thể, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức: đình chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo thời gian sinh viên bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.
   
  d) Buộc thôi học: áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến cơ sở giáo dục đại học và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù giam.
   
  Theo Điều 258 Bộ luật hình sự 2015 quy định tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy như sau:
   
  1. Người nào rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
   
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
   
  a) Có tổ chức;
   
  b) Phạm tội 02 lần trở lên;
   
  c) Vì động cơ đê hèn hoặc vì tư lợi;
   
  d) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi;
   
  đ) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;
   
  e) Đối với 02 người trở lên;
   
  g) Đối với người đang cai nghiện;
   
  h) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
   
  i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;
   
  k) Tái phạm nguy hiểm.
  ...
  Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định phân loại tội phạm như sau:
   
  1. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành 04 loại sau đây:
   
  a) Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;
   
  b) Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;
   
  c) Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;
   
  d) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
   
  Như vậy, sinh viên buộc thôi học nếu như vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến cơ sở giáo dục đại học và xã hội.
   
  Mức phạt cao nhất cho tội lôi kéo người khác sử dụng ma túy là tù chung thân. Trường hợp chung thân thì nhà trường buộc phải thôi học đối với sinh viên.
   
  Đây là trên mặt pháp luật, còn về mặt thực tế có thôi học hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của trường.
   
   
  154 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590159   27/08/2022

  Sinh viên lôi kéo người khác sử dụng ma túy có bị thôi học?

  Cám ơn bài viết hữu ích của tác giả! Trường hợp người cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy biết bản thân họ hoặc người khác đã nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho người sử dụng chất ma túy thì cùng với việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 258 Bộ luật hình sự 2015, người này còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lây truyền HIV cho người khác theo quy định tại Điều 148 Bộ luật hình sự 2015 hoặc tội cố ý truyền HIV cho người khác theo quy định tại Điều 149 Bộ luật hình sự 2015.

   
  Báo quản trị |  
 • #591528   26/09/2022

  Sinh viên lôi kéo người khác sử dụng ma túy có bị thôi học?

  Cảm ơn bài viết bổ ích của bạn. Sinh viên hiện nay vì tiếp xúc với nền kinh tế khá phát triển nên học hỏi được rất nhiều điều từ xã hội. Học được những điều tốt cũng như điều xấu. Việc một bộ phận các sinh viên rủ rê nhau sử dụng ma túy diễn ra ngày càng nhiều. Nhà trường cũng như xã hội nên đưa ra những biện pháp quản lý chắc chẽ hơn vấn đề này đề phòng ngừa một cách tốt nhất nhằm giảm thiểu hiện trạng sử dụng ma túy ở sinh viên lại. 

   
  Báo quản trị |  
 • #591535   26/09/2022

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15

  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (113)
  Số điểm: 1045
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 27 lần


  Sinh viên lôi kéo người khác sử dụng ma túy có bị thôi học?

  Cảm ơn thông tin bạn đã chia sẻ. Để lứa tuổi thanh thiếu niên không còn gặp phải các trường hợp bị người khác rủ rê sử dụng ma túy, thì các cấp, các ngành vẫn đang nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống ma túy trong nhân dân; phối hợp chặt chẽ với gia đình có người nghiện ma túy để tiến hành các biện pháp cai nghiện phù hợp, hiệu quả. Cơ quan chức năng tăng cường quản lý thông tin trên mạng xã hội, có hình thức xử lý thích đáng đối với những chủ tài khoản đăng tải nội dung tiêu cực liên quan đến tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, từng bước loại những thông tin độc hại, ngăn chặn sự lan truyền khi xuất hiện trên mạng xã hội.

   
  Báo quản trị |  
 • #591827   29/09/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (278)
  Số điểm: 2515
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 17 lần


  Sinh viên lôi kéo người khác sử dụng ma túy có bị thôi học?

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Với đời sống hiện nay thì mức độ tiếp cận đến những việc tốt và việc xấu đều có tỷ lệ như nhau, nó chỉ là một ranh giới rất mỏng. Mà cũng vì điều đó nên sinh viên thời nay dễ dính vào tệ nạn hơn, không thể từ chối được những cám dỗ. Buộc thôi học đối với những sinh viên có hành vi lôi kéo người khác sử dụng ma tuý là hợp lý. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy được sự khoan hồng trong pháp luật Việt Nam là chỉ thôi học đối với sinh viên nào phạm tội đặc biệt nghiêm trọng . Bản thân người phạm tội tự giết chết tương lai của mình nhưng pháp luật Việt Nam không hề triệt sạch đường sống trong tương lai của một ai cả.

   
  Báo quản trị |