Sinh con thứ 3 có bị kéo dài thời gian nâng lương không?

Chủ đề   RSS   
 • #582701 07/04/2022

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1920)
  Số điểm: 13419
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Sinh con thứ 3 có bị kéo dài thời gian nâng lương không?

  Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV ghi nhận hướng dẫn như sau: 
   
  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
  [...]
  5. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 như sau:
  “Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này như sau:
  [...]
  b) Kéo dài 06 tháng đối với các trường hợp:
  - Cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;
  - Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo;
  - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 tháng.
  c) Kéo dài 03 tháng đối với viên chức bị kỷ luật khiển trách.
  d) Trường hợp vừa bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các điểm a, b và c khoản này.
  [...]”. 
   
  Như vậy, viên chức sinh con thứ ba sẽ bị kéo dài thời gian nâng lương thường xuyên, tùy theo trường hợp viên chức sinh con thứ ba bị xử lý kỷ luật như thế nào để xác định thời hạn kéo dài thời gian nâng lương thường xuyên. Căn cứ theo quy định tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thì nếu viên chức bị xử lý kỷ luật khiển trách thì sẽ bị kéo dài thời gian nâng lương là 03 tháng. Trường hợp nếu là viên chức thì hình thức kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên trong thời gian 06 tháng bao gồm trường hợp viên chức bị kỷ luật cảnh cáo (bị xử lý kỷ luật khiển trách nhưng tái phạm), viên chức được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm.
   
  179 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583174   29/04/2022

  Sinh con thứ 3 có bị kéo dài thời gian nâng lương không?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Như vậy, việc công chức sinh con thứ 3 trở lên là hành vi có thể bị xem xét kỷ luật hoặc bị xét là không hoàn thành nhiệm vụ. Và căn cứ vào tình hình thực tế, mức độ vi phạm mà công chức đó có thể bị kéo dài thời gian nâng lương 06 tháng hoặc 12 tháng.

   
  Báo quản trị |