Sẽ trả đủ lương hưu, trợ cấp hằng tháng và phần chênh lệch theo mức mới từ ngày 14/8/2023

Chủ đề   RSS   
 • #604098 19/07/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2192)
  Số điểm: 76338
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1618 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Sẽ trả đủ lương hưu, trợ cấp hằng tháng và phần chênh lệch theo mức mới từ ngày 14/8/2023

  Ngày 17/7/2023, Ban Thực hiện chính sách BHXH ban hành Công văn 451/CSXH-HT về việc cung cấp thông tin về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

  Nhằm thực hiện đúng theo chính sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, Ban Thực hiện chính sách BHXH đề nghị Trung tâm Truyền thông có thông báo về nội dung sau đây:

  Để kịp thời đảm bảo chế độ, chính sách đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, tại kỳ chi trả tháng 8/2023, Ngành BHXH Việt Nam sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023 (ngày Nghị định 42/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành).

  Đồng thời thực hiện truy trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023.

  Vậy nên, đề nghị Trung tâm Truyền thông thông báo đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời thông báo đến các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương để thông tin đến người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được biết.

  Trước đó, ngày 29/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/7/2023. 

  Cùng ngày, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, cụ thể:

  tại Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2023 như sau:

  - Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP. Cụ thể: 

  Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2023

  =

  Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6/2023

  x 1,125

  - Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

  Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2023

  =

  Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6/2023

  x 1,208

  - Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 2.700.000 đồng/tháng:

  Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh

  =

  Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi được điều chỉnh theo quy định khoản 1 Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH

  +

  300.000 đồng/tháng

  - Đối với người có mức lương hưu, trợ bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.700.000 đồng/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/tháng:

  Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh

  =  3.000.000 đồng/tháng

  Xem chi tiết tại Công văn 451/CSXH-HT ngày 17/7/2023.

   
  498 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (31/07/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận