Sẽ sửa đổi, bổ sung cách xác định diện tích đất nông nghiệp để tính hỗ trợ ổn định đời sống khi thu hồi đất

Chủ đề   RSS   
 • #567925 20/02/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 757 lần


  Sẽ sửa đổi, bổ sung cách xác định diện tích đất nông nghiệp để tính hỗ trợ ổn định đời sống khi thu hồi đất

  Nhà nước thu hồi đất - Minh họa

  Nhà nước thu hồi đất - Minh họa

  Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư Quy định chi tiết Luật Đất đai và Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Thông tư này sẽ sửa đổi, bổ sung 9 Thông tư khác, trong đó có Thông tư quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

  Danh sách những Thông tư sẽ bị sửa đổi bao gồm:

  Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, gồm:

  1. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

  2. Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về hồ sơ địa chính;

  3. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về bản đồ địa chính;

  4. Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

  5. Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

  6. Thông tư 07/2017/TT-BTNMT 26 tháng 02 năm 2015 quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công  ty nông, lâm nghiệp;

  7. Thông tư 61/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12  năm 2015 quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất;

  8. Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

  9. Thông tư 24/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Riêng đối với Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nội dung sửa đổi dự kiến là Điều 5. Xác định diện tích đất nông nghiệp để tính hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất (Điều này cũng đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT). 

  Xem chi tiết nội dung Dự thảo tại file đính kèm.

   
  7151 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  admin (22/02/2021) ThanhLongLS (20/02/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận