Sẽ hỗ trợ thanh toán cho nhà đầu tư chứng khoán

Chủ đề   RSS   
 • #387551 12/06/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4260 lần


  Sẽ hỗ trợ thanh toán cho nhà đầu tư chứng khoán

  Đó là một trong những nội dung tại Thông tư thay thế Thông tư 74/2011/TT-BTC hướng dẫn giao dịch chứng khoán. Theo đó, tại Thông tư này quy định hỗ trợ thanh toán cho nhà đầu tư chứng khoán trong một số trường hợp sau:

  Nhà đầu tư không có đủ số chứng khoán để chuyển giao

  Ngay trong ngày giao dịch (ngày T)

  Công ty chứng khoán phải cho nhà đầu tư vay lượng chứng khoán còn thiếu. Chứng khoán cho vay được lấy từ tài khoản tự doanh của công ty chứng khoán hoặc vay từ các thành viên khác, hoặc từ các nhà đầu tư khác phù hợp với quy định pháp luật.

  Tại ngày làm việc tiếp theo (ngày T+1)

  Nếu nhà đầu tư tiếp tục không có đủ số chứng khoán để chuyển giao từ các giao dịch đã thực hiện tại ngày giao dịch (ngày T), công ty chứng khoán phải yết giá để thực hiện các giao dịch mua bắt buộc trên hệ thống giao dịch của SGDCK hoặc TTLKCK theo quy định.

  Tại ngày thanh toán (ngày T+2)

  Nếu nhà đầu tư tiếp tục không có đủ số chứng khoán để chuyển giao từ các giao dịch đã thực hiện tại ngày giao dịch (ngày T), công ty chứng khoán phải thực hiện các lệnh vay chứng khoán trên hệ thống của TTLKCK theo quy chế của TTLKCK.

  Nhà đầu tư không có đủ tiền để thanh toán cho số chứng khoán đã mua mà chưa kịp bán (đối với giao dịch trong ngày)

  Công ty chứng khoán được yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ bổ sung.

  Trường hợp nhà đầu tư không thể thực hiện ký quỹ bổ sung, công ty chứng khoán thực hiện các thủ tục, bảo đảm có đủ tiền để thanh toán cho đối tác giao dịch tại ngày thanh toán.

  Lưu ý: Giao dịch mua bán bắt buộc được công ty chứng khoán thực hiện từ tài khoản giao dịch riêng được mở theo quy định và tuân thủ nguyên tắc sau:

  - Hoạt động giao dịch mua bán bắt buộc được thực hiện trên hệ thống của SGDCK hoặc hệ thống chuyển nhượng của TTLKCK (trường hợp SGDCK chưa thiết lập hệ thống giao dịch mua bán bắt buộc).

  - Quy trình mua bán bắt buộc được thực hiện theo quy chế của SGDCK hoặc TTLKCK. Việc thanh toán và chuyển giao chứng khoán được thực hiện ngay trong ngày lệnh giao dịch được khớp.

  - Mức giá giao dịch mua bán bắt buộc được điều chỉnh tăng/giảm tùy thuộc vào thời gian yết giá theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

  Ngoài ra, Thông tư này còn hướng dẫn mở tài khoản giao dịch cho nhà đầu tư. Xem thêm tại đây.     

   
  3401 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận