Sẽ có 26 Nghị định hướng dẫn các Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIV

Chủ đề   RSS   
 • #552888 27/07/2020

  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (543)
  Số điểm: 77128
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 178 lần


  Sẽ có 26 Nghị định hướng dẫn các Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIV

  sẽ có 26 nghị định hướng dẫn luật

  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

  Theo đó, dự kiến ban hành 26 Nghị định hướng dẫn các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9:

  - Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020: 01 Nghị định;

  - Luật Thanh niên 2020: 02 Nghị định;

  - Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020: 03 Nghị định;

  - Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020: 01 Nghị định, 01 Thông tư;

  - Luật Xây dựng sửa đổi 2020: 05 Nghị định, 05 Thông tư và 01 nội dung Thủ tướng sẽ phân công sau;

  - Luật Đầu tư 2020: 07 Nghị định, 01 Thông tư;

  - Luật Doanh nghiệp 2020: 04 Nghị định;

  - Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020: 01 Nghị định, 01 Thông tư;

  - Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020: 02 Nghị định; 03 Quyết định của Thủ tướng và 03 Thông tư.

  Xem chi tiết tại Quyết định 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020.

  Cập nhật bởi DuTiepKhac ngày 27/07/2020 04:51:10 CH

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  1891 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận