Sắp xếp lao động do sáp nhập có đúng luật không ạ

Chủ đề   RSS   
 • #546007 14/05/2020

  Sắp xếp lao động do sáp nhập có đúng luật không ạ

  Dear Thư viện pháp luật,

  Mình muốn hỏi, mình vào làm ở một công ty sau năm 2009, hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

  Nay, vì lý do sát nhập, công ty cắt hợp đồng lao động. Vậy, mình xin hỏi:

  1. Theo điều 47 luật Lao động, công ty có phải chi trả trợ cấp mất việc (ít nhất là 2 tháng) theo khoản 1 điều 47 hay không ạ?

  2. Nếu sau khi bị cắt hợp đồng lao động, Công ty thuê lại lao động làm công việc tương tự từ bên thứ 3, vậy Công ty có vi phạm theo điểm c, khoản 3, điều 53 luật Lao động không ạ?

  Xin cảm ơn!

   
  752 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bjhnvantue vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/05/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #546125   15/05/2020

  Dear luật sư,

  Theo mình hiểu thì sau 2009, lao động đã tham gia đóng BHTN nên sẽ được chi trả BHTN theo thời gian đóng.

  Tuy nhiên, mục a, khoản 4, điều 14 nghị định 05/2015 có ghi:

  4. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trong một số trường hợp đặc biệt được quy định như sau:

  a) Trường hợp người lao động có thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên mất việc làm nhưng thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm ít hơn 18 tháng thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động ít nhất bằng 02 tháng tiền lương;

  Vậy, doanh nghiệp có phải chi trả ít nhất 02 tháng tiền lương này không ạ?

   
  Báo quản trị |