Sắp tới cán bộ, công chức phải đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực ngoại ngữ

Chủ đề   RSS   
 • #523297 17/07/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Sắp tới cán bộ, công chức phải đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực ngoại ngữ

  Là nội dung trong Dự thảo quyết định phê duyệt đề án chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ các cấp

  Với mục tiêu chung là Đẩy mạnh và tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định và đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

  * Mục tiêu cụ thể:

  Đến năm 2025, xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có trình độ, năng lực ngoại ngữ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; và đến năm 2030, xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có trình độ, năng lực ngoại ngữ chuyên nghiệp, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý; Cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngang tầm nhiệm vụ. Cụ thể:

  - Đối với cán bộ, công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện: 100% được đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý; phấn đấu đạt 40-50% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, trong đó:

  50-60% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên ở Trung ương được đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế;

  25-35% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế;

  20-25% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

  - Đối với cán bộ, công chức cấp xã: phấn đấu 100% được đào tạo, bồi dưỡng đạt tiêu chuẩn về năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu, trong đó 15-20% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

  * Đối tượng của Đề án:

   - Cán bộ trong các cơ quan Nhà nước;

  - Công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

  * Lộ trình và kinh phí thực hiện

  a) Lộ trình: bắt đầu thực hiện từ năm 2019, trong đó:

  - Giai đoạn 2019-2020: các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng kế hoạch về Chương trình học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình với các mục tiêu, yêu cầu, nội dung hoạt động và theo nhóm đối tượng cụ thể.

  - Giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo: Đẩy mạnh thực hiện triển khai Đề án về Chương trình học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức các cấp đã được phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả.

  Đưa việc học tập ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp thành phong trào được triển khai đồng bộ, rộng khắp trong cả nước; phục vụ thiết thực và hiệu quả trong thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế.

  b) Kinh phí Kinh phí xây dựng và thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn lực khác (nếu có).

  Xem chi tiết 

  - Dự thảo Quyết định

  - Dự thảo Tờ trình

  - Dự thảo Đề án

   
  10570 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  enychi (18/07/2019) nhubinhkt@yahoo.com.vn (18/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận