Sắp sửa đổi văn bản hướng dẫn xin lỗi người oan sai

Chủ đề   RSS   
 • #425692 27/05/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1718 lần


  Sắp sửa đổi văn bản hướng dẫn xin lỗi người oan sai

  Vừa rồi, Liên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hoàn tất Dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự.

  Sắp sửa đổi văn bản hướng dẫn xin lỗi người oan sai

  Theo đó, Thông tư liên tịch này sửa đổi quy định tại Điều 19. Khôi phục danh dự cho người bị thiệt hại như sau:

  1. Người đại diện của cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải trực tiếp thực hiện việc xin lỗi, cải chính công khai người bị thiệt hại là một trong những người được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư liên tịch này.

  Tổ chức xin lỗi, cải chính công khai phải có sự tham gia đầy đủ của người đại diện các cơ quan tư pháp tham gia việc giải quyết vụ việc được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư liên tịch.

  Việc trực tiếp xin lỗi, cải chính công khai phải thực hiện nghiêm túc, trang trọng; sau khi người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường trình bày lời xin lỗi đối với người bị thiệt hại, phải đảm bảo thời gian để người bị thiệt hại hoặc người đại diện của họ phát biểu tiếp nhận lời xin lỗi của cơ quan quản lý người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại.

  2. Địa điểm tiến hành việc trực tiếp xin lỗi, cải chính công khai là địa phương nơi cư trú hoặc tại nơi làm việc của người bị thiệt hại (kể cả khi người thiệt hại đã chết). Cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải mời và thông báo thời gian, địa điểm tiến hành việc xin lỗi cho cơ quan nơi người bị thiệt hại làm việc, chính quyền địa phương nơi người bị thiệt hại cư trú và tổ chức chính trị - xã hội mà người bị thiệt hại là thành viên để các cơ quan, tổ chức này cử người đại diện tham dự.

  Các bạn có thể xem chi tiết Dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự tại file đính kèm.

   
  5118 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận