Sáp nhập thì ký lại mới hay làm phụ lục hợp đồng lao động?

Chủ đề   RSS   
 • #564133 30/11/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Sáp nhập thì ký lại mới hay làm phụ lục hợp đồng lao động?

  Căn cứ theo Khoản 1 Điều 45 Bộ luật Lao động 2012 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập như sau:

  "1. Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động."

  Và theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động 2012 quy định về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động như sau:

  "2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới."

  => Do đó, khi người sử dụng lao động tiến hành sáp nhập thì phải thỏa thuận với người lao động về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. Nếu thỏa thuận thành thì các bên sẽ ký phụ lục hợp đồng hoặc ký kết về hợp đồng mới là do sự lựa chọn, thỏa thuận của các bên pháp luật không bắt buộc phải sử dụng hình thức nào trong trường hợp này.

   
  860 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận