Sắp đến trẻ em dưới 06 tuổi sẽ được cấp căn cước công dân?

Chủ đề   RSS   
 • #606888 17/11/2023

  Sắp đến trẻ em dưới 06 tuổi sẽ được cấp căn cước công dân?

  Sáng nay (15/11), Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước. Dự thảo Luật Căn cước đã được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, có 16 ý kiến đóng góp; phần lớn ý kiến đại biểu Quốc hội đồng tình với các vấn đề lớn và góp ý, đề nghị chỉnh sửa một số nội dung để hoàn thiện dự thảo luật.
   
  (1) Trẻ em dưới 06 tuổi sẽ được cấp căn cước công dân?
   
  Tại Điều 20 Dự thảo 2 Luật Căn cước công dân (sửa đổi) có quy định về người được cấp thẻ căn cước công dân như sau:
   
  Người được cấp thẻ căn cước công dân
   
  1. Người được cấp thẻ căn cước công dân là công dân Việt Nam.
   
  2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân. Người dưới 14 tuổi thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân theo nhu cầu.
   
  Như vậy, theo đề xuất tại Dự thảo 2 Luật Căn cước công dân (sửa đổi) thì trẻ em là công dân Việt Nam dưới 14 tuổi sẽ được cấp căn cước công dân khi có nhu cầu. Do đó, kể cả trẻ em dưới 06 tuổi cũng có thể được cấp căn cước công dân khi có nhu cầu.
   
   
  (2) Trình tự cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ em dưới 04 tuổi được thực hiện như thế nào theo Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi)?
   
  Tại Điều 24  Dự thảo 2 Luật Căn cước công dân (sửa đổi) có quy định trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước công dân đối với trẻ em dưới 06 tuổi thực hiện như sau:
   
  - Công dân dưới 14 tuổi hoặc cha, mẹ, người giám hộ của công dân dưới 14 tuổi (bao gồm cả trẻ em dưới 06 tuổi) có quyền đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước công dân.
   
  Việc cấp căn cước công dân cho công dân dưới 06 tuổi tùy thuộc vào 2 trường hợp sau:
   
  Trường hợp 1: Đối với công dân là trẻ em dưới 06 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh: thực hiện cấp thẻ căn cước công dân đồng thời khi đăng ký khai sinh.
   
  Khi cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh thì cơ quan tư pháp – hộ tịch chuyển thông tin đăng ký khai sinh và đề nghị cấp thẻ căn cước công dân của cha, mẹ hoặc người giám hộ cho cơ quan Công an để thực hiện việc cấp thẻ căn cước công dân đồng thời với việc đăng ký cư trú.
   
  Trường hợp 2: Đối với công dân là trẻ em dưới 06 tuổi đã đăng ký khai sinh:
   
  Cha, mẹ hoặc người giám hộ đến cơ quan quản lý căn cước và thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân sau đây:
   
  + Người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu quy định kiểm tra, đối chiếu thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước công dân; trường hợp thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân phải xuất trình các giấy tờ hợp pháp để thực hiện thủ tục cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
   
  Đặc biệt: Trẻ em dưới 06 tuổi thì không thu nhận thông tin sinh trắc học. 
   
  + Kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân;
   
  + Cán bộ tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước công dân cho người đến làm thủ tục;
   
  + Trả thẻ căn cước công dân theo địa điểm trong giấy hẹn; trường hợp công dân có yêu cầu trả thẻ tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước trả thẻ tại địa điểm theo yêu cầu của công dân và công dân phải trả phí dịch vụ chuyển phát.
   
  Ngoài ra, đối với trường hợp công dân là trẻ em đủ 06 tuổi trở lên thì cha, mẹ hoặc người giám hộ phải đưa trẻ em đó đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận ảnh khuôn mặt khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân.
   
  (3) Hiện nay công dân có thể liên hệ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân ở đâu?
   
  Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Thông tư 59/2021/TT-BCA có quy định:
   
  Tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
   
  1. Công dân trực tiếp đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
   
  2. Trường hợp công dân đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trường hợp thông tin đã chính xác thì đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân; hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị của công dân về cơ quan Công an nơi công dân đề nghị. Trường hợp công dân kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu thông tin của công dân chưa có hoặc có sai sót thì công dân mang theo giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin khi đến cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
   
  Ngoài ra, tại Điều 26 Luật Căn cước công dân 2014 có quy định:
   
  Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
   
  Công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:
   
  1. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;
   
  2. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
   
  3. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;
   
  4. Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.
   
  Như vậy, hiện nay công dân có thể liên hệ cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân tại các nơi như:
   
  - Liên hệ trực tiếp đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân bao gồm:
   
  + Cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;
   
  + Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
   
  + Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;
   
  + Tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức.
   
  - Đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.
   
   
  114 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận